sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

E-savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

NSURU okviru praćenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati položaj Romkinja u romskim zajednicama i hrvatskom društvu te se u skladu s time uključila u e-savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine (dalje u tekstu: Nacrt Akcijskog plana).

Pregledom dokumenta Pravobraniteljica je utvrdila da su u njega uvrštene mjere usmjerene na Romkinje kao ciljanu skupinu, i to u okviru područja „Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život“, „Socijalna skrb“, „Uključivanje u društveni i kulturni život“ i „Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti“. Poseban značaj u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu imaju mjere u području „Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život“, koje se odnose na ostvarivanje vrlo važnog cilja Nacionalne strategije za uključivanje Roma: „povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja“. U tom smislu Pravobraniteljica ovom dokumentu daje podršku te se nada njegovoj uspješnoj provedbi.

Međutim, Pravobraniteljica je predlagatelju dokumenta skrenula pažnju da nijedna mjera u Nacrtu Akcijskog plana nije usmjerena na Romkinje kao ciljanu skupinu u okviru iznimno važnog područja „Zdravstvena zaštita“. Posebni cilj 4 Nacionalne strategije za uključivanje Roma u okviru područja „Zdravstvena zaštita“ odnosi se na unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja Romkinja s posebnim naglaskom na rješavanje problema maloljetničkih trudnoća, te bi u ovom Akcijskom planu bilo prikladno i korisno uvrstiti najmanje jednu mjeru usmjerenu na ostvarivanje tog cilja. Tu problematiku Pravobraniteljica posebno naglašava u svjetlu rezultata recentnog istraživanja (Kunac S., Klasnić K., Lalić S. 2018.) koji su pokazali da je problem maloljetničkih trudnoća i niske razine zaštite reproduktivnog zdravlja široko prisutan u romskim zajednicama, te da predstavlja uzrok brojnih daljnjih prepreka s kojima se Romkinje susreću na putu ka postizanju ravnopravnog statusa u romskim zajednicama i hrvatskom društvu. Maloljetničke trudnoće, koje su još uvijek su dio romske tradicije, imaju niz negativnih implikacija na perspektive Romkinja za emancipaciju i uključivanje u hrvatsko društvo. Osim što su povezane s rizikom od seksualnog nasilja i iskorištavanja, mladim Romkinjama predstavljaju izravnu prepreku za pristup obrazovanju (primarno srednjoškolskom) te, posljedično, području zapošljavanja i rada. Pored toga, prisutna je generalno nedovoljna svijest o zaštiti reproduktivnog zdravlja žena, odgovornom seksualnom ponašanju i osobnoj higijeni. Navedeni problemi su prepoznati u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, te je potrebno na odgovarajući način raditi na njihovom suzbijanju.

Slijedom navedenoga, Pravobraniteljica je predložila da se u okviru područja „Zdravstvena zaštita“, vezano uz posebni cilj 4 Nacionalne strategije za uključivanje Roma: „poboljšati zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća“, uvrsti mjera usmjerena na ostvarivanje tog cilja, sukladno mogućnostima i raspoloživim sredstvima.

Pravobraniteljica je predlagatelju dokumenta također napomenula da može razmotriti i druge mehanizme koje smatra prikladnima i provedivima u cilju doprinosa rješavanju naglašenih problema u području reproduktivnog zdravlja žena romske nacionalne manjine.