sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje o poštivanju načela ravnopravnosti spolova na izborima za članove/ice u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2019.

Izbori za EP 2019. - malaOdlukom Predsjednice Republike Hrvatske od 25. ožujka 2019., određeno je da će se izbori za članove/ice u Europski parlament iz Republike Hrvatske održati 26. svibnja 2019. Povodom raspisivanja izbora, Pravobraniteljica političke stranke i druge ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista ovim putem podsjeća na dužnost poštivanja načela ravnopravnosti spolova.

Člankom 15. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da su političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji, prilikom provedbe izbora članova u Europski parlament, dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama. To znači da svi predlagatelji kandidacijskih lista trebaju voditi računa da na kandidacijskim listama nije prisutna osjetna spolna neuravnoteženost, koja prema čl. 12. st. 3. Zakona postoji ako je zastupljenost jednog spola niža od 40%.

Člankom 15. st. 2. Zakona određeno je da se postupno povećanje podzastupljenog spola mora postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovnih izbora od dana stupanja na snagu Zakona. Nakon dva izbora za članove/ice u Europski parlament iz Republike Hrvatske održanih 2013. i 2014. godine, nadolazeći izbori koji će se održati u svibnju ove godine bit će ukupno treći po redu od dana stupanja na snagu Zakona. Međutim, potrebno je naglasiti da ovo neće biti treći, već drugi redovni izbori od dana stupanja na snagu Zakona. Naime, sukladno tumačenju koje je Pravobraniteljica zaprimila od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, prvi izbori članova za Europski parlament iz Republike Hrvatske ne mogu se smatrati redovnim izborima jer je, u smislu odredbi Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (NN 92/10, 23/13 i 143/13), riječ o ad hoc izborima koji su održani povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 2013. godine. Dakle, u smislu odredbe čl. 15. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, radi se o izvanrednim, a ne redovnim izborima.

U skladu s navedenim, na narednim izborima predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama, međutim u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona ne primjenjuju se prekršajne sankcije propisane člankom 35. Zakona. One će se, sukladno čl. 15. st. 2. Zakona, primjenjivati na sljedećim izborima za članove/ice u Europski parlament iz Republike Hrvatske, koji bi se trebali održati 2024. godine.

Bez obzira na navedeno, Pravobraniteljica političke stranke i druge ovlaštene predlagatelje podsjeća da je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i jedno od temeljnih načela Europske unije, te ih stoga poziva da u skladu s time na svojim kandidacijskim listama poštuju načelo ravnopravnosti spolova. Hrvatska u trenutnom sazivu Europskog parlamenta, nakon Finske i Irske, ima najveći udio žena među svojim zastupnicima/ama u Europskom parlamentu: 55% (6 žena i 5 muškaraca).

Stoga, kako se konačan ishod nadolazećih izbora ne bi prepustio slučaju, i kako bi Hrvatska i nadalje ostala uzor drugim zemljama članicama Europske unije po pitanju relativno uravnotežene spolne zastupljenosti svojih zastupnika/ca u Europskom parlamentu, Pravobraniteljica političkim strankama i drugim ovlaštenim predlagateljima kandidacijskih lista  p r e p o r u č u j e  da prilikom sastavljanja lista primjenjuju kvotu od najmanje 40% zastupljenosti jednog spola. U cilju stvarnog, a ne samo formalnog poštivanja načela ravnopravnosti spolova i izbjegavanja hijerarhijske podređenosti žena na listama, Pravobraniteljica predlagatelje lista poziva da žene ne pozicioniraju većinom u donje dijelove lista, na pozicije na kojima kandidatkinje imaju vrlo male realne šanse da u konačnici budu izabrane. U tu svrhu Pravobraniteljica  p r e d l a ž e  primjenu „par-nepar modela“ prilikom sastavljanja lista, koji preporučuju Europski parlament i Vijeće Europe, a prema kojem je svaka druga osoba na listi suprotnog spola. Primjenom takvog mehanizma najučinkovitije se osigurava minimalna zastupljenost osoba oba spola od 40%.