sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica čestita Dan očeva - 19. ožujka

oceviPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, čestita svim očevima 19. ožujak – Dan očeva. I ovom prigodom pravobraniteljica podsjeća na potrebu donošenja mjera koje bi omogućile njihovo što ranije ravnopravno uključivanje u brigu i odgoj djece kako bi im se omogućilo da ravnopravno s majkama ostvare vezu s novorođenim djetetom od najranijih dana. Prema najnovijim podacima za 2018. došlo je do značajnijeg porasta broja muških korisnika roditeljskog dopusta za 1.475 korisnika, a što je za 73,27% više u odnosu na 2017. Kada usporedimo to s brojem ženskih korisnica vidljiv je porast s 4,47% u 2017., na 7,55% u 2018. Bez dodatnih inicijativa usmjerenih prema očevima, teško je očekivati promjene na bolje. 

Pravobraniteljica podsjeća na Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, kojom se, između ostalog, propisuje očinski dopust, odnosno da države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da očevi imaju pravo na očinski dopust u trajanju od najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta. Tijekom izvještajne godine, Pravobraniteljica je nastojala osvijestiti roditelje i širu javnost o usklađivanju poslovnog i privatnog života te s tim povezano o važnosti očeva u korištenju roditeljskog dopusta. Osim navedenog, Pravobraniteljica je postupala u značajno većem broju predmeta u kojima je utvrdila nedorečenost, nejasnoću, nerazumljivost, kompliciranost i pretjerani formalizam u primjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama zbog čega je dolazilo do pravne nesigurnost i zbog čega roditelji, posebno majke, često nisu mogli ostvariti svoja prava. Pravobraniteljica predlaže izradu novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji bi uveo pravnu sigurnost i u kojemu bi se anticipirao Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika.