sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje OHCHR-a o zaštiti reproduktivnog zdravlja žena u hrvatskom zdravstvenom sustavu i stajalište Pravobraniteljice

OHCHRUred visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) dana 22. veljače 2019., objavio je javno priopćenje pod nazivom „Croatia must act now to end violence and abuse against women in reproductive health procedures, say UN experts“, u kojem poziva Republiku Hrvatsku da žurno djeluje s ciljem suzbijanja lošeg postupanja i nasilja nad ženama u području reproduktivnog zdravlja.

Pozivajući se na svjedočanstva žena prikupljena u okviru kampanje #PrekinimoŠutnju udruge RODA krajem 2018. godine, u kojima su opisana negativna iskustava rodilja pri porodu u zdravstvenim ustanovama, OHCHR izražava duboku zabrinutost situacijom u kojoj se žene podvrgavaju bolnim postupcima bez anestezije, što uključuje kiretažu, struganje maternice, ručno vađenje posteljice, šivanje nakon vaginalnog poroda te epiziotomije, rađenih protiv njihove volje, te odnosa bez poštovanja od strane zdravstvenog osoblja. U nasilne prakse ubrajaju se kirurški zahvati bez anestezije, ponižavanje, verbalno zlostavljanje i odbijanje davanja lijekova protiv bolova.

Ističe se da se moraju poštivati prava žene koja prima zdravstvenu skrb u području reproduktivnog zdravlja, što uključuje porod, postupke medicinski pomognute oplodnje i kiretaže. Zdravstveni djelatnici bi trebali primjenjivati najviše profesionalne standarde i etične kodekse prilikom pružanja zdravstvene skrbi u području reproduktivnog zdravlja i moraju poštivati privatnost, autonomiju, integritet i sigurnost žene.

Pravobraniteljica poziva Ministarstvo zdravstva i Vladu RH da ozbiljno razmotre ovu inicijativu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava i poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem poboljšanja uvjeta za rodilje u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Podsjećamo da je Pravobraniteljica upravo s tim ciljem u studenome 2018., nakon medijske kampanje i akcije #PrekinimoŠutnju, pozvala Ministarstvo zdravstva da uzimajući u obzir današnje izrazito negativne demografske trendove, unaprjeđenje skrbi za trudnice i rodilje učini strateškim prioritetom u zdravstvenom sustavu te je uputila odgovarajuće preporuke. Premda odgovor o postupanju u skladu s preporukama nije zaprimila, Pravobraniteljica očekuje da Ministarstvo i Vlada RH poduzmu odlučne korake kako bi se situacija žurno poboljšala i kako bi se ženama osigurali uvjeti za porod u dostojanstvenim uvjetima u skladu s najvišim stručnim i etičkim standardima.

Pravobraniteljica ovim putem još jednom podsjeća na preporuke upućene Ministarstvu zdravstva i predlaže da ih Vlada RH uzme u obzir prilikom izrade demografske strategije Republike Hrvatske do 2030. godine:
1)    raditi na unaprjeđenju komunikacije zdravstvenih djelatnika/ca prema pacijenticama, te u skladu s time provoditi obavezne edukacije;
2)    pacijenticama osigurati primjenu odgovarajućeg postupka anestezije, odnosno analgezije na temelju njihovog informiranog pristanka, te u skladu s time u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom izraditi postupnike za primjenu različitih vrsta analgezije i anestezije za pojedine zahvate s ciljem standardizacije postupanja u zdravstvenim ustanovama;
3)    ustrajati na kontinuiranoj provedbi projekta „Rodilište - prijatelj majki i djece“ (koji je u 2017. godini obuhvatio KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok), postupno u njega uključivati sva rodilišta u Hrvatskoj i poticati ih da ispune potrebne kriterije prema Smjernicama Međunarodnog udruženja ginekologa i porodničara (FIGO) i dobiju certifikat da su „prijatelji majki i novorođenčadi“;
4)    raditi na poticanju obrazovanja i zapošljavanja većeg broja anesteziologa/loginja kako bi se nadoknadio postojeći manjak zaposlenih stručnjaka/inja tog profila u hrvatskim zdravstvenim ustanovama i kako bi se ispunile odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/2016 i 77/18).