sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Komentar slučajeva odbijanja iznajmljivanja stana obiteljima s djecom

VL31082018Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Večernji list informaciju da stanodavci odbijaju iznajmljivati stanove obiteljima s djecom ili samohranim roditeljima. Iako nije do sada zaprimala pritužbe koje bi se odnosile na navedeno, Pravobraniteljica je naglasila da je nesporno kako se u takvim slučajevima radi o diskriminaciji u području pružanja i pristupa uslugama i to temeljem obiteljskog statusa.

Pravni temelj zabrane diskriminacije u odnosu na mogućnost dobivanja i nabave roba, odnosno pružanja i pristupa uslugama nalazimo u čl.6.st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova kojim je prenesena Direktiva Vijeća Europske unije 2004/113/EZ (13.12.2004.) o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga. Predmetnom Direktivom željelo se proširiti učinak anti-diskriminacijskih jamstava i na područje gospodarskih transakcija, obuhvaćajući pritom sve osobe koje se bave nabavom robe i pružanjem usluga dostupnih javnosti, bez obzira pripada li ta osoba javnom ili privatnom sektoru, pa i tijelu javne vlasti. Dakle, bilo kakvo ograničenje mogućnosti pristupa i nabave robe, odnosno pružanja usluga koje je uvjetovano spolnom pripadnošću osoba predstavlja diskriminaciju temeljem spola. Analogno navedenom, i ograničenje mogućnosti pristupa i nabave robe, odnosno pružanja usluga koje je uvjetovano obiteljskim statusom osoba predstavlja diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa.

Relativno malen broj pritužbi u području pristupa i nabave roba, odnosno pružanja usluga s kojima se Pravobraniteljica susreće u svojem radu mogao bi upućivati na slabo razvijenu svijest korisnika roba i usluga o mogućoj diskriminaciji u tom području te bi se medijske kampanje mogle pokazati kao dobar način za približavanje ove pojave široj javnosti.

Članak u Večernjem listu, 31.8.2018.