sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica o uzrocima jaza u plaćama za RTL TV

rtllogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za RTL televiziju vezano za jaz u plaćama između žena i muškaraca (koji prema podacima Državnog zavoda za statistiku u RH iznosi između 11 i 12%) te vijest da je na Island donio zakon prema kojem tvrtke moraju za isti rad davati jednaku plaću muškarcima i ženama. Pravobraniteljica je prije svega naglasila kako se često jaz u plaćama percipira isključivo kao nejednaka plaća muškaraca i žena, međutim to je tek jedan segment koji čini jaz. Naime, na njega utječe nekoliko faktora, a prije svega horizontalna i vertikalna segregacija na tržištu rada, trendovi kasnijeg uključivanja žena, njihovog ranijeg odlaska te češćeg sklapanja rada na određeno vrijeme, dvostruke opterećenosti žena (istraživanja pokazuju da žene nose nerazmjerno veći teret brige za djecu – 58% te obavljaju kućanske poslove – 83%).

Iako predstavljaju većinski (51%) i visoko obrazovaniji (60%) udio u hrvatskoj populaciji, žene ostvaruju veću prosječnu plaću tek u 3 tržišna područja – građevinarstvo, uslužne djelatnosti i rudarstvo, dok u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi žena u prosjeku godišnje zaradi 27% manje od plaće muškarca (što iznosi oko 35.000 kuna), a u području financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja žena ostvaruje 76% plaće koju ostvaruje muškarac. 

Pravobraniteljica je dala i nekoliko prijedloga za moguća rješenja: (1) utvrditi transparentne kriterije vrednovanja zadataka za konkretna radna mjesta, (2) poticati uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca na svim radnim mjestima i u profesionalnom obrazovanju, (3) uvesti poticajne mjere/poslovne kvote na radnim mjestima na kojima su žene podzastupljene, (4) značajnije uključiti sindikate kada se radi o sektorskim gospodarskim djelatnostima u kojima postoji veliki rodni jaz u plaćama te (5) poticati poslodavce i tvrtke na izradu i donošenje korporativnih strategija rodne ravnopravnosti (trenutno ih je na zagrebačkoj burzi manje od 5% koje imaju takve strategije).

Na kraju je pravobraniteljica naglasila kako donošenje demografske politike je tek jedan segment u rješavanju problema jaza u plaćama, ali da je pozitivno to što se u rješavanje krenulo te da se nada da će se nastaviti i dalje sukladno preporukama za poboljšanje koje već godinama donosimo i upućujemo i Hrvatskom saboru i drugim zakonodavnim i izvršnim tijelima.

Više: 

Island zakonom zabranio razlike u plaći između žena i muškaraca, voxfeminae.net