sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Tumačenje prava na naknadu političkim strankama za podzastupljeni spol u županijskim skupštinama te gradskim i općinskim vijećima

Logo facePravobraniteljica je od jednog ureda državne uprave zaprimila zahtjev za tumačenjem članka 12. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) u vezi s primjenom članka 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17).

Ured državne uprave naveo je da je u postupcima nadzora zakonitosti odluka o financiranju političkih aktivnosti utvrdio da „predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave različito postupaju u primjeni odredbe čl. 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – neka predstavnička tijela propisuju naknadu za podzastupljeni spol i u slučaju kada je omjer spolova npr. 45,45% prema 54,55%. Stoga bi podzastupljenost jednog spola postojala (i naknada se isplaćivala) uvijek kada broj pripadnika oba spola nije isti“.

Pravobraniteljica je ustvrdila da se u takvim slučajevima navedena odredba pogrešno primjenjuje iz razloga što članak 12. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova jasno određuje da se posebne mjere mogu primjenjivati samo ukoliko je zastupljenost jednog spola niža od 40%. U cilju obavještavanja javnosti i svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se možda susreću s istom dilemom, u nastavku donosimo detaljno tumačenje ove problematike.

Članak 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe glasi:
Za svakoga izabranog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a određenog u članku 5. stavku 1. ovoga Zakona.“

Navedena odredba ne može se promatrati neovisno o odredbama o posebnim mjerama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17). Naime, članak 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe predstavlja posebnu mjeru u smislu članka 9. Zakona o ravnopravnosti spolova. Posebne mjere su, prema čl.9. st.1. i st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova, specifične pogodnosti kojima se osobama određenog spola omogućuje ravnopravno sudjelovanje u javnom životu, otklanjaju postojeće nejednakosti ili im se osiguravaju prava u kojima su ranije bili uskraćeni, te se uvode privremeno radi ostvarivanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca i ne smatraju se diskriminacijom. Sukladno članku 10. Zakona o ravnopravnosti spolova, posebne mjere se utvrđuju zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pojedina područja javnog života. Prema članku 12. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova, provođenjem posebnih mjera promiče se ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, uključujući javne službe te se postupno povećava uključivanje podzastupljenog spola tako da njegova zastupljenost dosegne razinu njegovog udjela u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske.

Uzimajući u obzir navedeno, Pravobraniteljica posebno ukazuje na čl.12. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova kojim je propisano da će se „u svrhu ostvarivanja cilja iz stavka 1. ovoga članka, uvoditi posebne mjere kada je zastupljenost jednoga spola osjetno neuravnotežena“. Budući da se, prema čl.12. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova, osjetna neuravnoteženost jednog spola utvrđuje ako je zastupljenost jednog spola niža od 40%, to znači da se članak 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ne bi smio primjenjivati u slučajevima kada udio podzastupljenog spola iznosi 40% ili više.

Pravobraniteljica naglašava da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja političkim strankama propisuju naknadu za podzastupljeni spol u slučajevima kada njegova zastupljenost iznosi 40% ili više, ne postupaju u skladu s navedenim zakonskim okvirom. Stoga Pravobraniteljica ubuduće preporučuje postupanje u skladu s ovim tumačenjem.

Pravobraniteljica je ovo tumačenje dostavila na znanje Odboru za zakonodavstvo Hrvatskog sabora i uredima državne uprave u svim županijama u Hrvatskoj.