sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama - 25. studeni

logoprsmali

25. studenog obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kojim započinje svjetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ (25. studenog - 10. prosinca).

Femicid u Hrvatskoj čini od 25 – 30% svih ubojstava. U proteklih pet godina ubijene su 72 žene, prošle godine 18, ove godine 16. No, nasilje prema ženama koje završava smrtnim ishodom ne smije ostati samo dio statistike, jer iza svake brojke i postotka stoje žene koje su imale ime i prezime i život koji im je brutalno oduzet od strane osobe koja im je bila najbliža, partnera, supruga, sina.

Nasilje prema ženama, kao rodno uvjetovano nasilje, jedno je od područja iz nadležnosti koje Pravobraniteljica redovito prati i o kojem obavještava javnost i Hrvatski sabor u svojim godišnjim izvješćima, dajući presjek kroz problematiku temeljem pritužbi koje prima, aktivnog sudjelovanja u radnim skupinama za izradu zakona te analiza relevantnih ažuriranih podataka koje prikuplja ili dobiva od nadležnih institucija.

Ove godine otišli smo i korak dalje.

 

Uoči početka kampanje „16 dana aktivizma“, 21. studenog 2017., organizirali smo u Hrvatskom saboru predstavljanje novog EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ koji se bavi ulogom policije, pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida. Nositeljica projekta je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suradnji sa Ženskom sobom - Centrom za seksualna prava i pridruženim partnerima Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom i Hrvatskim novinarskim društvom.

Nasilje prema ženama karakterizira sve veća brutalnost što ga iz područja prekršajnog seli u područje kaznenog prava. Očito je da zakonske, pravosudne, medijske te druge obrazovne i edukacijske mjere suzbijanja nasilja prema ženama nisu polučile željenim rezultatima. Stoga je neophodno identificirati i staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama, razviti svijest o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji, zagovarati efikasniju suradnju među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama, educirati predstavnike/ce medija za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama i osigurati pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. Upravo to su ciljevi našeg novog projekta o čijim aktivnostima ćemo kontinuirano izvještavati preko novootvorene web stranice www.vawa.prs.hr.

Osim toga, na nacionalnoj razini osnovali smo posebnu radnu skupinu kao promatračko tijelo "Femicide Watch - za prevenciju femicida u RH", osnovano u cilju vođenja statistike, praćenja i analize individualnih slučajeva i situacija koje su dovele do ubojstava žena radi uočavanja ključnih propusta relevantnih nadležnih tijela, u cilju unaprjeđenja prevencije nasilja i zaštite žrtava. U radnu skupinu uključeni su predstavnici/e državnih tijela, pravosuđa i organizacija civilnog društva.

Također smo sudjelovali i u radu Radne skupine za donošenje Nacrta Zakona za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (poznatije pod nazivom Istanbulska konvencija), koju je koordiniralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Konvencija propisuje pravni okvir za zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja, a njenom ratifikacijom Hrvatska se obvezuje osigurati zakonski okvir koji će, među ostalim, učinkovito sankcionirati svako nasilje između (bivših ili sadašnjih) partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom. Nacrt Zakona je u završnoj fazi te se uskoro očekuje njezina ratifikacija.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ponovo naglašavamo kako je nasilje prema ženama u pojedinim slučajevima teško prepoznatljivo jer se javlja u različitim pojavnim oblicima, u pravilu bez prisutnosti svjedoka, traje dulje vrijeme, a žrtve uslijed straha i nepovjerenja u rad državnih institucija ponekad nisu sklone njegovom prijavljivanju, što dovodi do stvaranja velike tamne brojke toga oblika nasilja. Nasilje prema ženama NIJE privatan problem i ne može se smatrati manje važnom temom rezerviranom samo za obilježavanja datuma i druga prigodna događanja, ne može se amnestirati temeljem javne funkcije počinitelja, neovisno o kome se radi i ne može se dozvoliti sekundarna viktimizacija žrtava kroz senzacionalističke naslove i objavu informacija kojima se otkriva njihov identitet.

Opredijelili smo se za nultu stopu tolerancije prema nasilju, nebrojeno puta smo svjedočili izjavama da osuđeni obiteljski nasilnik ne može obnašati javnu funkciju. Stoga je svako tijelo, institucija, stranka, medij, javna osoba, dužna da u okviru svojih ovlasti promovira nenasilje te da se sukladno takvom zagovaranju i ponaša. A svaki građanin i građanka dužni su prijaviti nasilje jer zdravo društvo čine pojedinci/ke koji ne okreću glavu i ne prave se da ne čuju vapaj u pomoć.

Višnja Ljubičić, dipl.iur.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Više o 16 dana aktivizma

Datum 25. studeni izabran je za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Sestre Mirabel su djelovale kao političke aktivistkinje u Dominikanskoj republici i postale vidljivim simbolom otpora diktatorskom režimu. 1999. godine Ujedinjeni narodi službeno su potvrdile 25. studeni kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja koja je pokrenuta 1991. (Pokrenuo ju je Women's Global Leadership Institute pod sponzorstvom Center for Women's Global Leadership). U sklopu 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obilježavaju se i 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. prosinca - godišnjica montrealskog masakra i 10. prosinca - Međunarodni dan ljudskih prava.

Iz medija:

CroL, 25.11.2017.

Klikaj.hr, 24.11.2017.

Podravski radio, 24.11.2017.