Pravobraniteljica o problematici vezanoj uz samohrane roditelje

RadioAktivnaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju o ravnopravnosti spolova RadioAktivna koju vodi riječka udruga PaRiter na lokalnoj postaji Radio Korzo. Tema emisije koja će se emitirati u ponedjeljak je problematika vezana uz samohrane roditelje. Pravobraniteljica je govorila o tome što samohrani roditelji mogu učiniti u slučaju kada im netko odbije iznajmiti stan te postoje li mehanizmi za zaštitu u takvoj situaciji. Razjasnila je i pojam samohranog roditelja prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te ukazala na to da RH nema posebnog zakona koji bi regulirao status i prava samohranih roditelja iako imaju neka prava iz radnih odnosa.

Nažalost, ne postoji statistički sustav dosljednog i sustavnog praćenja statusa i položaja samohranih roditelja. Najčešći problemi jednoroditeljskih obitelji su teška ekonomska situacija, neprilagođenost postojećih programa potpore države specifičnim problemima samohranih roditelja te zapošljavanje samohranih roditelja. Na kraju je pravobraniteljica navela prava iz sustava socijalne skrbi koje samohrani roditelji mogu ostvariti kao što su savjetovanje, pomoć za uzdržavanje, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratna pomoć, privremeno uzdržavanje za mlt. dijete i drugo.

Share