sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica za Index.hr o jednospolnom odgoju i obrazovanju

EducationNa upit internetskog portala Index.hr, Pravobraniteljica je dala izjavu o trenutno aktualnoj temi jednospolnog odgoja i obrazovanja.

U članku pod nazivom „Istospolne škole uvela je Crkva. Radi se zapravo o vjerskim školama“, objavljenom 30.10.2016., Pravobraniteljica je ukazala da se navedenom tematikom bavila od 2013., te je o navedenome izvijestila Hrvatski sabor u svojim godišnjim izvješćima o radu posvećenih problematici jednospolnog odgoja i obrazovanja (str. 158.-159. Izvješća o radu za 2013. godinu i str. 188.-189. Izvješća o radu za 2015. godinu).

U njima je naglasila da se, polazeći od čl.5. i čl.14.st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08),  ravnopravnost spolova postiže poticanjem spolnog pluralizma, a ne putem spolne segregacije. Zadatak sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske je pripremiti djecu i mlade za život u pluralističkom društvu neovisno o biološkim ili društveno uvjetovanim razlikama. Shodno tome, bilo kakav oblik segregacije, pa tako ni spolna segregacija, nije primjerena u hrvatskom društvenom kontekstu, isto kao što ne bi bila primjerena niti selekcija djece prema primjerice kulturnim, rasnim, socijalnim, nacionalnim i drugim razlikama. Nužno je poticati dječake i djevojčice (mladiće i djevojke, žene i muškarce) na međusobnu kooperaciju i suradnju u svim područjima javnog i privatnog života, uključujući i odgojno-obrazovni sustav, kako bi ih se kroz međusobnu interakciju od najranije dobi učilo na međusobno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju različitosti.

Negativna strana jednospolnog odgoja i obrazovanja je ta što je takvo okruženje poticajno za razvijanje naglašenih dominantnih osobina jednog spola, tj. za izražavanje maskuliniteta u isključivo muškoj sredini, i feminiteta u isključivo ženskoj sredini, pri čemu maskulini odnosno feminini obrasci ponašanja zasjenjuju i potiskuju sva ostala ponašanja koja malo odstupaju od dominantnih bihevioralnih obrazaca karakterističnih za određeni spol. Osim toga, izostavljanje međuspolnih socijalizacijskih elemenata otežava proces inkluzije u daljnji nastavak školovanja u okruženju koje nije jednospolno, a kasnije i uključivanje na tržište rada i zapošljavanja te druga područja javnog i privatnog života, koja također nisu jednospolna.

Pravobraniteljica je istaknula i jednaku važnost uloga žena i muškaraca u odgoju i obrazovanju djece i mladih – poželjno je da dječaci i djevojčice imaju spolno zastupljene odgojne autoritete i jednog i drugog spola. U tom smislu treba reći da bi spolna podjela na učiteljice koje predaju samo učenicama i učitelje koji predaju samo učenicima također predstavljala negativan utjecaj u pogledu skladnog razvoja djevojčica i dječaka i njihovog odgoja za ravnopravnost spolova.

U slučaju odvojenih škola za djevojčice i dječake, povodom nedavnog početka rada Osnovne škole Ružičnjak (za djevojčice) i Osnovne škole Lotrščak (za dječake), Pravobraniteljica je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ukazala na potrebu formiranja usporedno jednakih uvjeta za odgojno-obrazovni rad sukladno odredbi čl.2.toč.1. Konvencije protiv diskriminacije u obrazovanju (UNESCO), što znači da bi osnovna škola za dječake treba učenicima nuditi iste ili približno iste obvezne, izborne, izvannastavne, izvanškolske, fakultativne i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte, kao što to učenicama nudi osnovna škola za djevojčice, i obratno.

Pravobraniteljica je u odgovoru novinarki dodatno ukazala na to da se ne radi o javnim odgojno-obrazovnim ustanovama, već o vjerskim školama osnovanima u skladu s čl. 2. Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama (2011.), čl. 11. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02) i čl. 8. i 9. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (NN 2/97 i 8/97), s obzirom da je njihov osnivač Vjerničko društvo "Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje - RINO", pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. U skladu s time, Pravobraniteljica je napomenula da je cjelokupnu problematiku potrebno sagledati iz pozicije pluralnosti u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu.