sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Večernji list o pozitivnom ishodu reagiranja Pravobraniteljice po pritužbi građanina

VecernjiVečernji list je objavio članak vezano za slučaj iz prakse institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Građanin se pritužio Pravobraniteljici kako mu je banka uskratila brisanje zaloga na stan isključivo temeljem činjenice što se nalazio na porodiljnom dopustu.Pravobraniteljica je po zaprimanju očitovanja banke utvrdila kako je ista svoju odluku o odbijanju zahtjeva pritužitelju temeljila na činjenici koja se ticala njegovog porodiljnog statusa. Sukladno utvrđenim činjenicama, Pravobraniteljica je zaključila kako je u konkretnom slučaju banka prema pritužitelju počinila direktnu diskriminaciju opisanu u  članku 6. stavcima 1. 2. i 4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) te joj je izrekla upozorenja i preporuke.

 

Banka je upozorena kako se status rodiljnog ili roditeljskog dopusta („porodiljnog“) ne smije uzimati kao kriterij za uskratu prava koja proizlaze iz bilo kojeg pravnog posla, ugovornog ili radnog odnosa. Ne sporeći pravo banke da potpuno autonomno procjenjuje i analizira status kredita i klijenata te samostalno donosi poslovne odluke o tome hoće li ili ne udovoljiti određenim zahtjevima korisnika njenih usluga, Pravobraniteljica je banci izrekla preporuku da se kod analize statusa kredita i klijenata, kao i kod donošenja svih poslovnih odluka kojima se odlučuje o zahtjevima korisnika usluga banke, u potpunosti suzdrže od temeljenja bilo kakvog odlučivanja na činjenicama koje su u Zakonu o ravnopravnosti spolova određene kao diskriminacijske osnove: spol, spolna orijentacija, bračni i obiteljski status, majčinstvo, trudnoća i roditeljstvo.

Banka se u povratnom dopisu očitovala Pravobraniteljici te uvažila sve njene preporuke. Iako su istaknuli kako drže da u konkretnom slučaju nije bilo diskriminacije, isti su odmah uvažili pritužiteljev zahtjev. Pritužitelj se u posebnom dopisu zahvalio Pravobraniteljici na zaštiti njegovih prava.

"Odbili mu brisati hipoteku jer je na roditeljskom dopustu", Večernji list, 2.10.2016.

Banka mu odbila izbrisati hipoteku jer je na roditeljskom dopustu, reagirala pravobraniteljica, RTL, 2.10.2016.