Pravobraniteljica gošća u emisiji „Ženski glas“ na HRT - Radiju Pula

Radio PulaPravobraniteljica Višnja Ljubičić bila je gošća na HRT - Radiju Pula u emisiji „Ženski glas“. Tema emisije bili su rezultati parlamentarnih izbora 2016. Pravobraniteljica je komentirala rezultate izbora iz perspektive načela ravnopravnosti spolova i činjenicu da je u novi saziv Hrvatskog sabora izabrano najmanje žena do sada.

Iznijela je glavne statističke pokazatelje koji potvrđuju da je položaj žena u politici sve lošiji, što nije u skladu s nacionalnim određenjem ravnopravnosti spolova kao temeljne vrijednosti ustavnog poretka. Pojasnila je i svoje stajalište vezano za pokretanje prekršajnih postupaka prema predlagateljima kandidacijskih lista koji nisu poštivali odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, a koje ih obvezuju na primjenu spolne kvote od najmanje 40% zastupljenosti osoba oba spola na listama. Također se osvrnula i na zastupljenost žena u zakonodavnoj vlasti u Republici Hrvatskoj u kontekstu Europske unije i svijeta.

Emisija će biti emitirana na HRT - Radiju Pula u subotu 17. rujna 2016. u 13:15 sati.

Share