sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje o poštivanju načela ravnopravnosti spolova na prijevremenim parlamentarnim izborima 2016.

Logo facePovodom nadolazećih prijevremenih izbora za zastupnike/ce u Hrvatski sabor, koji će se prema Odluci Predsjednice Republike Hrvatske održati 11. rujna 2016., Pravobraniteljica skreće pozornost svim predlagateljima kandidacijskih lista na članak 15. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; dalje u tekstu: ZRS). Tom zakonskom odredbom predlagatelji lista se obvezuju na poštivanje načela ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista za političke demokratske izbore u predstavnička tijela svih razina vlasti i vođenje računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama na način da zastupljenost osoba oba spola na listama, sukladno članku 12. st. 3. ZRS-a, bude najmanje 40%.

U skladu s navedenim glasi i članak 21.a Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 66/15 - pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZIZSH) prema kojemu je lista za izbor zastupnika u skladu s načelom ravnopravnosti spolova ako je na njoj najmanje 40% pripadnika svakog spola. Neispunjavanje obveze uravnotežene spolne zastupljenosti propisane člankom 15. st. 1. ZRS-a i člankom 21.a ZIZSH-a podliježe prekršajnoj sankciji odnosno novčanoj kazni iz članka 35. ZRS-a u visini od 50.000,00 kn za svaku listu na kojoj ne bude zastupljeno 40% pripadnika oba spola.

Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: USRH) je odlukom U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. ukinuo sankciju nepravovaljanosti za kandidacijske liste koje ne poštuju spolnu kvotu od 40%, ali je istovremeno nedvojbeno potvrdio da su predlagatelji lista dužni poštivati pozitivnu mjeru odnosno zakonsku odredbu ZIZHS-a koja zahtjeva najmanje 40% osoba oba spola na kandidacijskim listama, te da se u svrhu sankcije za nepoštivanje te odredbe ima primjenjivati novčana kazna iz članka 35. ZRS-a. Takvo stajalište USRH je potvrdio i kroz upozorenje od 17. veljače 2016. u kojem ističe kako se sankcija iz članka 35. ZRS-a osim za kršenje odredbi iz čl.15. st.2. ZRS-a ima primijeniti i u slučaju kršenja odredbi iz čl. 21.a ZIZHS-a.

U skladu s navedenim glasi i stajalište Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske koje je putem javnog priopćenja još uoči provedbe proteklih izbora 2015. predlagateljima lista posebno skrenulo pažnju da, s obzirom da je Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, kao zakon kojim se propisuje provedba određene vrste izbora, lex specialis u odnosu na Zakon o ravnopravnosti spolova, Državno izborno povjerenstvo upozorava da se zastupljenost pripadnika oba spola u visini od 40% na stranačkim i neovisnim listama mora osigurati već na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. (…) Zato, one stranačke i neovisne liste na kojima ne bude zastupljeno 40% pripadnika oba spola, podliježu prekršajnoj odgovornosti na temelju članka 35. Zakona o ravnopravnosti spolova sa zapriječenom kaznom u visini od 50.000,00 kn.

Prema Ustavu Republike Hrvatske ravnopravnost spolova jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka RH i temelj za tumačenje Ustava (čl.3.), a također je i jedno od temeljnih načela Europske unije. Europski parlament i Vijeće Europe kroz niz rezolucija i preporuka dosljedno ukazuju na postupanje u skladu s načelom ravnopravnosti spolova u vidu primjene spolne kvote od 40% u političkim izbornim sustavima. Nacionalnim i međunarodnim propisima nastoji se potaknuti veće uključivanje žena u zakonodavnu, a posljedično i izvršnu vlast. Zastupljenost žena u tim razinama vlasti u velikom je neskladu sa zastupljenošću žena u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske te u pojedinačnim populacijskim područjima (npr. u području visokog obrazovanja danas su žene zastupljene s gotovo 60%).

Pravobraniteljica  u p o z o r a v a  da je podzastupljenost žena u području zakonodavne vlasti posebno došla do izražaja na posljednjim parlamentarnim izborima održanima 2015. godine kada je u Hrvatski sabor izabrano najmanje žena od uspostave parlamentarne demokracije u Republici Hrvatskoj - svega 15%, nasuprot 85% muškaraca. S obzirom da dio odgovornosti za takvu situaciju leži na političkim strankama, one imaju dužnost učiniti sve što je u njihovoj moći u okviru zakonskih obveza kako se takav nepovoljan omjer ne bi ponovio i na predstojećim izborima.

Slijedom navedenoga, Pravobraniteljica svim predlagateljima kandidacijskih lista daje  p r e p o r u k u  da ispune zakonsku obvezu iz članka 15. st.1. ZRS-a i članka 21.a ZIZHS-a, te da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista za predstojeće parlamentarne izbore primijene načelo ravnopravnosti spolova i uključe najmanje 40% pripadnika oba spola.

Kako bi se spriječilo pozicioniranje ženskih kandidatkinja na začeljima kandidacijskih lista, Pravobraniteljica  p r e d l a ž e  da predlagatelji pri izradi lista primijene model koji preporučuju Europski parlament i Vijeće Europe: tzv. par-nepar model odnosno zip sustav prema kojem je svaka druga osoba na kandidacijskoj listi suprotnog spola. Na taj način bi se načelo ravnopravnosti spolova ispoštovalo na najučinkovitiji mogući način te bi se osigurala uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca na listama.

Tekst ovog priopćenja izravno je upućen na adrese svih aktivnih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj kojih je s današnjim danom 156.

Iz medija:
"Žene na izbornim listama: Pravila o zastupljenosti nitko se ne drži", Express.hr 28.07.2016.
"Ima li mjesta za žene dok dečki uz janjetinu i sushi slažu izborne liste?", Tportal.hr 29.07.2016.