sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Javno priopćenje vezano za postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca u sektoru nautike i pomorskog prometa

brodarkaPovodom slučaja otežanog pristupa zapošljavanju u sektoru nautike i pomorskog prometa jedne inženjerke nautike i tehnologije pomorskog prometa kojeg su prenijeli mediji, Pravobraniteljica želi ukazati na nekoliko važnih činjenica vezano za poteškoće s kojima se susreću žene u tradicionalno „muškim“ područjima rada i zapošljavanja. Takva područja se u pravilu odnose na specifična znanstvena polja u okviru tehničkih znanosti, poput brodogradnje, elektrotehnike, građevinarstva, metalurgije, rudarstva, strojarstva i drugih sličnih polja i grana znanosti, među kojima je i tehnologija prometa i transporta. Premda žene u svojstvu kandidatkinja za obrazovanje u tim područjima čine uvjerljivu manjinu, pojedinke se odlučuju za takve karijere, netradicionalne za vlastiti spol unatoč dominantnoj zastupljenosti muškaraca. 

Tako je na primjer u trogodišnjem razdoblju od 2012. do 2014. godine na Pomorskim fakultetima u Rijeci i Splitu od ukupno 112 diplomiranih studenata bilo 16 žena ili 14,3% (izvor: statistička izvješća Državnog zavoda za statistiku). 

Nacionalno i međunarodno anti-diskriminacijsko zakonodavstvo spolnoj manjini jamči osiguravanje ravnopravnih uvjeta za obavljanje takvih zanimanja te obvezuje sve dionike da vrše selekciju kandidata i kandidatkinja isključivo na osnovu kompetencija i stručnosti bez obzira na spolnu pripadnost. U tom smislu su Europski parlament i Vijeće Europske unije u Uredbi br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo od 15. svibnja 2014. posebno istaknuli kako bi ciljevi Europske unije u svim fazama provedbe Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) trebali biti uklanjanje nejednakosti i promicanje ravnopravnosti spolova, kao i borba protiv diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog porijekla, religije ili vjerovanja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. 

U skladu s navedenim, Pravobraniteljica svim pomorskim agencijama i tvrtkama p r e p o r u č u j e da u postupcima zapošljavanja djelatnika/ca za ukrcaj na brodove osiguraju ravnopravan pristup i mogućnost konkuriranja za ta radna mjesta ženama, na isti način kao i muškarcima, te da u praksi djeluju u cilju provedbe odredbi EU zakonodavstva i očuvanja najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, među kojima je i ravnopravnost spolova.