sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Intervju za web radio Unitas Nova Gradiška

unitaswebradiongPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za web radio Nova Gradiška u kojem je predstavila područja svog postupanja i osnove iz nadležnosti. Istaknula je da je neravnopravnost muškaraca i žena još uvijek izražena na tržištu rada te da se upravo s tog područja najviše građana i građanki pritužuje na diskriminaciju, zatim vezano za nasilje u obitelji te na području političke participacije. Naglasila je i važnu ulogu koju mediji imaju u promicanju ravnopravnosti spolova te rezultate preko 26 istraživanja i analiza medijskih sadržaja iz rodnog aspekta koje je do sada provela.

Pravobraniteljica je dala i pregled učestalosti pritužbi po županijama te napomenula da mediji mogu uvelike doprinijeti informiranju javnosti na lokalnoj razini o postojanju mehanizma za zaštitu od diskriminacije.