Pravobraniteljica za Radio Istru i Radio Slavoniju

radioistraislavonijaVezano za rezultate istraživanja „Rodna uravnoteženost na upravljačkim razinama“, a koje je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao nositeljica projekta provela sa svojim projektnim partnerima u sklopu projekta „„Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja“, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Institutom za razvoj tržišta rada i Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj, pravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjave radio postaje: Kultura Radio Istra i Radio Slavonija.

 

Pravobraniteljica je predstavila rezultate istraživanja koji su pokazali povećanje zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama u posljednje 3 godine (usporedba s rezultatima istraživanja koje je Pravobraniteljica provela 2011.), Istraživanjem je utvrđeno kako postoji velika razlika u zastupljenosti žena i muškaraca s obzirom na pravni oblik društva. Zastupljenost žena u upravama dioničkih društava u Hrvatskoj iznosi 17,32%, a muškarca 82,68%. Promatraju li se nadzorni odbori, situacija je nešto bolja te udio žena u nadzornim odborima dioničkih društava za žene iznosi 21,69%, dok su muškarci na 78,31%.

Na jednu članicu upravnih tijela i nadzornih odbora hrvatskih trgovačkih društava dolaze tri člana, dok je vjerojatnost sudjelovanja žena nakon 55 godine u upravnim tijelima više od 100% manja od vjerojatnosti sudjelovanja muškarca iste dobne skupine. Uočljiv je trend prema kojem u trgovačkim društvima ograničenom odgovornošću zastupljenost žena naglo pada što je društvo tržišno utjecajnije i njegova upravljačka struktura složenija.

Pravobraniteljica je istaknula da je za promjenu stereotipa i predrasuda te tradicionalnih podjela na muška i ženska zanimanja i uloge, neophodna sustavna institucionalna i vaninstitucionalna edukacija.

Izjave pravobraniteljice bit će emitirane:

na Radio Slavonija u subotu 10.5.2014. u 13:00

u rubrici „Život žene“ Radio Istre u nedjelju 11. Svibnja u 17:00

Share