sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica za Radio Daruvar

radiodaruvarPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Radio Daruvar vezano za kandidacijske liste za predstojeće izbore za EU parlament  i negativan trend u odnosu na izbore 2013. budući da se smanjio broj kandidacijskih lista koje poštuju kvotu od najmanje 40% zastupljenosti jednog spola; 2013. ih je bilo 54%, a 2014. svega 40%. Smanjio se i broj kandidacijskih listi na kojima je nositeljica žena: 2013. žene su bile nositeljice 18% kandidacijskih listi, a na ovogodišnjim izborima nositeljice su svega 3 od 25 kandidacijskih listi što je 12%.

Pravobraniteljica je naglasila da političke stranke trebaju ustrajno raditi na osnaživanju i poticanju žena na aktivniju participaciju u političkom djelovanju unutar samih stranaka kako bi se to odrazilo i na ravnopravnu zastupljenost u vrhu hijerarhije političkog odlučivanja. Pravobraniteljica je ukratko predstavila i rezultate istraživanja „Rodna uravnoteženost na upravljačkim razinama“ koje je jučer predstavila zajedno sa svojim projektnim partnerima u okviru Progress projekta.

Emisija na Radio Daruvaru bit će emitirana u petak 9.5.2014. u 17:40.