Pravobraniteljica na Z1 o ravnopravnosti spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je zajedno s dr.sc. Brankom Galić, redovitom profesoricom na Filozofskom fakultetu i prodekanicom za znanost i međunarodnu suradnju, u emisiji Z1 "S Anitom aktualno" autorice Anite Malenice. U emisiji se govorilo o brojnim temama vezanima uz ravnopravnost spolova: položaju žena na tržištu rada, jazu u plaćama, "staklenom stropu" i podzastupljenosti žena u upravljačkim strukturama i u politici, obiteljskom nasilju, neophodnoj edukaciji o diskriminaciji, anti-diskriminacijskom zakonodavstvu, senzacionalizmu u medijima, diskriminaciji muškaraca u predmetima vezanima uz skrbništvo nakon brakorazvodne parnice, diskriminaciji muškaraca u natječajima za posao kao što su npr. odgajatelji u vrtićima, nedostatnim javnim servisima koji bi uz ravnopravniju podjelu brige za djecu i kućanstvo omogućili ženama ravnopravnije sudjelovanje na tržištu rada i dr.

Share