Priopćenje povodom odluke Ustavnog suda

ustavni sudPravobraniteljica za ravnopravnost spolova izražava zadovoljstvo odlukom Ustavnog suda Br: U-IIIB-3173/2012 od 18. ožujka 2014., koja u bitnome utvrđuje da „u Republici Hrvatskoj postoji zakonsko pravo  na upis promjene spola u maticu rođenih i u slučaju života u drugom rodnom identitetu“ te da stoga postoji obveza države da u praksi osigura djelovanje tog pravnog instituta, ističući ujedno da duljina upravnog postupka kojim se odlučivalo o tužiteljevim zahtjevima nije u skladu s razumnim rokovima, osobito zbog važnosti koju taj postupak ima za tužitelja kao osobu pri utvrđivanju vlastitog identiteta.

 

Pravobraniteljica se već nekoliko godina bavi problemima transrodnih, odnosno rodno-disforičnih osoba koje do sada nisu mogle riješiti svoj pravni status putem matičnih knjiga, te postupa po pritužbama rodno-disforičnih osoba. Pravobraniteljica je i sama postupala po pritužbi pritužitelja o čemu je pravnu odluku donio Ustavni sud. U svojoj odluci koju je donijela postupajući na temelju pritužbe konkretne osobe, Pravobraniteljica je zauzela stajalište kako odluka nadležnih upravnih tijela kojom je odbijena mogućnost upisa promjene spola temeljem stajališta kako do promjene upisa ne može doći bez operativnog zahvata koji u biti zahtjeva sterilizaciju, predstavlja oblik spolne diskriminacije iz čl.5. Zakona o ravnopravnosti spolova jer, suprotno odluci Europskog suda za ljudska prava u presudi Goodwin, transrodnim građanima i građankama ograničava temeljno pravo na osobni i obiteljski život zajamčeno čl.8. Europske konvencije temeljem njihove spolne, odnosno rodne pripadnosti.

Također, Pravobraniteljica podržava odluku Ministarstva uprave da hitro provede odluku Ustavnog suda kojom je odlučeno da transrodnim osobama koje žive u rodnom identitetu drugačijem od onog koji se veže uz spol koji im je upisan u maticu, mora biti osigurana učinkovita mogućnost promjene upisa u matičnim knjigama. Ustavni sud zauzeo je stajalište kako je učinkovitost postupka promjene neophodna kako bi se ostvarila zaštita temeljnog prava na privatan život i temeljnog prava na učinkovitu pravnu zaštitu zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske i Europske konvencije za ljudska prava.

Pravobraniteljica je također kod Ministarstva zdravlja tijekom 2012., inicirala rješavanje statusa rodno-disforičnih osoba predlažući donošenje relevantnih akata jer je upravo  kroz rad po pritužbi mlljt. tužitelja upoznata  s praksom Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) koje nije željelo primjenjivati trenutno važeći Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji. Ukazivala je na manjkavost tada važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem NZV nije imalo ovlasti odlučivati o dozvoli upisa promjene spola u matice rođenih te u svom sastavu nije niti imalo osobu psihijatrijske struke ili osobu koja bi bila uključena u probleme rodno-disforičnih osoba. Izmjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti nedostatak nadležnosti je formalno uklonjen, ali i dalje stilizacija samog članka jasno dokazuje da odluka o promjeni spola u maticama rođenih nije i ne bi trebala biti u nadležnosti NZV.

Zbog toga  je Pravobraniteljica pristala sudjelovati u radu radne skupine za izradu novog Pravilnika. Tijekom izrade Pravilnika, Pravobraniteljica se zalagala za to da odluku o promjeni spola temeljem kojeg  bi se obavio upis promjene istog u maticama rođenih, ne ulazi u nadležnost Nacionalnog zdravstvenog vijeća, osobito stoga što je sadašnji sastav NZV-a bio taj koji je odbijao sve dosadašnje zahtjeve, a nema podataka o tome tko bi bili (eventualno) novi članovi NZV-a. Slijedom navedenog, Pravobraniteljica je smatrala da bi takvu funkciju, između ostalih, bolje obavljao referentni centar za rodno-disforične osobe, ustanovljen pri jednom od kliničkih centra u Hrvatskoj. Za takvo rješenje se i zalagala tijekom rada u široj radnoj skupini za izradu novog Pravilnika. Također Pravobraniteljica smatra i da bi, po uzoru na najbolje europske prakse, postupak medicinskog i pravnog rješavanja statusa rodno-disforičnih osoba  valjalo riješiti odgovarajućim zakonom. U to smislu  je zauzela stav u svom Izvješću o radu za 2013. godinu.

Poveznica na presudu Goodwin >>

Poveznica na presudu Ustavnog suda >>

 

Iz medija:

Prvi hrvatski transseksualac: "Hvala sucima! Priznali su mi da sam muškarac zarobljen u ženskom tijelu", Jutarnji list, 2.4.2014.

 

 

Share