sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

Popis skloništa i savjetovališta

webmalilogoPopis i linkovi na postojeće web stranice skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja

 

Autonomna ženska kuća Zagreb - Zagreb


Caritas biskupije Šibenik - prihvatilište za zlostavljane žene i majke s djecom - Šibenik -
E-mail: caritas-biskupije-sibenik(at)si.t-com.hr


Caritas Nadbiskupije Split - Sklonište za žene i djecu - Split


Caritas dubrovačke biskupije - prihvatilište za žrtve nasilja u obitelji - Dubrovnik


Caritas Zagrebačke nadbiskupije - Zagreb


Centar za žene Adela - Sisak


Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća" - Čakovec


Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja - Zagreb


Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola" - Varaždin


Sigurna kuća Istra - Pula


Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije - Vukovar


Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku - Osijek


Sv. Ana - Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja - Rijeka


Udruga Brod - grupa za ženska ljudska prava - Slavonski Brod


Udruga "Duga" - Zadar


Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R. - Rijeka


Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja "Iris" - Bjelovar


Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji - Zagreb


Ženska grupa Korak Karlovac - Karlovac


 

 

Ostali korisni linkovi vezani uz nasilje u obitelji:

 

MUP RH - Što je to nasilje u obitelji, zaštitne mjere i mjere opreza, sudionici nasilja u obitelji, dinamika nasilja u obitelji, znakovi nasilja na žrtvi, dužnosti policije, savjeti žrtvi nasilja u obitelji, zakon, adresar ustanova za pomoć


SIGURNO MJESTO - kao prvi korak na vašem putu iz nasilja, savjeti, kome se obratiti, prevencija i suzbijanje nasilja te baza podataka po svim županijama bolnica, policijskih postaja, skloništa sa savjetovalištima, savjetovališta, centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, županijskih i općinskih državnih odvjetništava i sl.