Sastanak s radnim skupinama za provedbu istraživanja pravomoćnih presuda o nasilju prema ženama

sastvawa805Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ održala je sastanak s predstavnicima/ama radnih skupina za provedbu istraživanja pravomoćnih sudskih presuda prekršajnih i kaznenih sudova o slučajevima nasilja prema ženama. Istraživanjem se provodi analiza sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida s ciljem identificiranja, postojećih pravnih praksi koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama.

Istraživanja na temelju 804 kaznenih i 470 prekršajnih pravomoćnih sudskih presuda u razdoblju od 2012. do 2016. godine obuhvatit će analizu 'krhkih karika' sustava - od policijskih službenika koji se prvi kontakt sa žrtvom, preko državnog odvjetništva koje je odgovorno za pravno klasificiranje i progon takve vrste zločina, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama, kako bi se u konačnici zagovarala efikasnija suradnja među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama te podizala svijest javnosti o nasilju prema ženama unutar obitelji.

Na sastanku su sudjelovali/e članovi/ce radnih skupina: sutkinja Visokog prekrašjnog suda RH Branka Žigante Živković, sudac Visokog prekrašjnog suda RH Robert Završki, suradnik Mario Rašić, docentica na Pravnom fakultetu u Rijeci Dalida Rittossa, te sutkinja na Općinskom sudu u Rijeci, Sandra Juranović, a uz pravobraniteljicu Ljubičić, ispred institucije Pravobraniteljice sudjelovali/e su Mladenka Morović, voditeljica Službe za opće poslove, Sanda Brumen, koordinatorica EU projekta GPPG te koordinator projekta VAWA, Srđan Kerčević.