Progress projekt predstavljen u Puli

PulaHGKU Županijskoj komori Pula danas su predstavljene glavne aktivnosti koje je Pravobraniteljica provela s projektnim partnerima tijekom dvogodišnjeg EU-Progress projekta „ Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“. Uvodnu riječ je dala suorganizatorica Jasna Jaklin Majetić, predsjednica HGK Zupanijske komore Pula. Goran Selanec, zamjenik pravobraniteljice, izložio je rezultate kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja provedenih u sklopu projekta u najznačajnijim trgovačkim društvima u Hrvatskoj. 

Najveći naglasak bio je na Bazi poslovnih žena koja se u sklopu projekta razvija u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Naglašeno je da se s Bazom želi dodatno potaknuti zapošljavanje žena na upravljačkim pozicijama na kojima su one još uvijek značajno podzastupljene. Više informacija o projektu na našem projektnom web-u: http://staklenilabirint.prs.hr/

ŽK: Predstavljen EU Progress projekt, Županijska komora Pula, 5.2.2016.