Održana dva seminara za stručnjake/kinje iz odjela ljudskih potencijala

WP 20150617 004U prostorima Hrvatske udruge poslodavaca dana 17. i 18. lipnja, održana su dva od četiri seminara, u sklopu EU Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝, a koja su namijenjena stručnjacima/kinjama iz odjela za ljudske potencijale.


Naglasak prvog dana bio je na efikasnoj provedbi planova za ravnopravnost spolova. Zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec predstavio je antidiskriminacijski pravni okvir, posebne mjere te iskustva institucije Pravobraniteljice. Na seminaru je sudjelovala i Sonja Šmuc, izvršna direktorica slovenskog Združenja Manager i nositeljica slovenskog Progress projekta. Iskustva edukacije i rada na selekcijskom Modelu 6 sa slovenskim tvrtkama podijeljena su sa sudionicama seminara.

Drugi dan seminara naglasak je bio na razvoju transparentnog selekcijskog postupka, a posebice selekcijskim procesima za pozicije članova/ica upravnih i nadzornih odbora i viših menadžerskih pozicija. Detaljnije je predstavljena i Direktiva o spolnoj uravnoteženosti upravljačkih tijela s posebnim naglaskom na jamstvo transparentnosti tijekom selekcijskih procesa. Stručnjakinje za ljudske potencijale iz Zagrebačke banke predstavile su primjere praksi u trgovačkom društvu, a seminar je zaključen radom u grupama u kojima su sudionice/ici radile/i na razvoju konkretnih alata za osiguravanje ravnopravnosti spolova.

Preostala dva seminara s temama Razvoj rodno osviještenih i neutralnih evaluacijskih praksi, nagrađivanje i motivacija te Razvoj internih procesa i praksi za osnaživanje, educiranje i razvoj“, održat će se u Hrvatskoj udruzi poslodavaca 01. i 02. srpnja ove godine.