Posjet izvršne direktorice slovenskog „Združenje Manager“ instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

ZdruzenjeManagerU okviru Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je Sonja Šmuc, izvršna direktorica slovenskog „Združenje Manager“ i partnera u slovenskom Progress-projektu „Include.All / Vključi.Vse“ koji se također bavi uravnoteženom zastupljenošću muškaraca i žena na upravljačkim pozicijama.

Načelnica Službe za opće poslove, Mladenka Morović predstavila je rad institucije, glavne nadležnosti i područja djelovanja te dala uvid u institucionalne mehanizme koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova. Pozdravljena je i pohvaljena dobra institucionalna umreženost u području ravnopravnosti spolova koja doprinosi dobrom radnom okruženju za rad institucije Pravobraniteljice, a koju Slovenija nažalost nema. Takav institucionalni okvir važan je i olakšavajući faktor u provedbi i promociji ovog projekta na nacionalnoj razini.

Zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec i suradnica na projektu, Hana Grgić detaljno su predstavili sve faze u projektu i uspjeh dosadašnjih aktivnosti.

Sonja Šmuc predstavila je slovensko iskustvo projekta i glavne realizirane aktivnosti. S obzirom na dodirne točke u projektima, dogovorena je suradnja u budućim projektnim aktivnostima i naglašena regionalna važnost umrežavanja.

Više o projektu Include.All / Vključi.Vse >>  

Share