Pravobraniteljica na obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

dnevniknova22rujna4Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih. Tom prilikom pravobraniteljica je dala izjave medijima u kojima je istaknula da se osim fizičkog nasilja ne smije zaboraviti i na psihičko te da će u tom smislu biti neophodno ići u izmjene Kaznenog zakona kako bi se i taj oblik nasilja svrstao u sferu kazneno-pravnog sankcioniranja.

Također je navela kako je obiteljsko nasilje, prema statistikama u blagom opadanju u odnosu na prethodne godine (1-2%), ali da njezina institucija zaprima sve više pritužbi na postupanje policije ili centara za socijalnu skrb vezano za slučajeve obiteljskog nasilja. Pravobraniteljica se osvrnula i na značaj provođenja zaštitnih mjera te potrebu da se riješi disbalans koji nastaje između mjera koje predlaže policija i onih koje izriču prekršajni sudovi.

Iz medija:

Cilj je udaljiti zlostavljača, a ne žrtve, Dnevnik Nova TV (+video), 22.9.2013.

Pogledajte ispovijest žrtve obiteljskog nasilja, RTL (+video), 22.9.2013.

Dan borbe protiv nasilja nad ženama, Dnevnik (+video), HTV1, 22.9.2013.