sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

Upozorenje i preporuka PRS - Materinstvo i obiteljski status, Neizravna diskriminacija

Pravobraniteljici za ravnopravnost poslova dostavljen je na znanje dopis Sindikata policije Hrvatske upućen MUP RH Kabinetu ministra i Ravnateljstvu policije, uz koji  je dostavljen i dopis Glavne podružnice SPH za županijsku PU, koji ukazuje na bitne povrede propisa zbog kojih su ugroženi život, zdravlje i dostojanstvo policijskih službenika u županijskoj PU. Uvidom u priloženu dokumentaciju Pravobraniteljica je zaključila da se dio navedenih problema gospođe N.N. može razmatrati kao izravna diskriminacija uvjetovana spolom, koja se odnosi, sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008),  na svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.
Isto tako bi se dio problema gospođe N.N. mogao razmatrati kao diskriminacija na temelju bračnog i obiteljskog statusa, koja je sukladno članku 6. stavku 2. istog Zakona zabranjena, pri čemu se i  nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra  diskriminacijom. Iz tih razloga pribavljena je i potpisana suglasnost pritužiteljice na postupanje.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/12-039 - Trudnoća i materinstvo

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova obratila se N.N. s pritužbom na Naslov kao poslodavca zbog diskriminacije temeljem spola, odnosno trudnoće i materinstva. U pritužbi navodi da je u 12. mjesecu 2011. po natječaju Naslova za ravnatelja/icu Studentskog centra (dalje u tekstu: SC) dobila Odluku da je izabrana, dala otkaz na poslu u banci gdje je imala ugovor na neodređeno vrijeme, te potpisala s SC ugovor o radu na određeno vrijeme, na razdoblje od 4 godine. Navodi nadalje da je u trenutku potpisivanja ugovora na sjednici Upravnog vijeća predsjednica istog pročitala tužbu bivšeg ravnatelja u kojoj je naveo da ona nema traženo radno iskustvo od 3 godine, zbog korištenja rodiljnog dopusta, kao i da ne ispunjava uvjet obavljanja poslova sa VSS, a da je, nakon njenog pojašnjenja, predsjednica Upravnog vijeća zaključila da su njegovi prigovori neosnovani, te da se ugovor može potpisati. Navodi da je 3 dana od potpisivanja ugovora o radu došao inspektor rada, uzeo svu dokumentaciju, te nakon tjedan dana obavijestio sve dionike da je SC pogriješio u raspisivanju natječaja, jer nije tražio 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima, a predmet je poslan na sud u N. Pritužiteljica u pritužbi nadalje navodi da je Upravno vijeće SC u novom sastavu na sjednici od 25.4.2012. poništilo natječaj, te donijelo odluku o njenom razrješenju. Ponudili su joj da bude imenovana za v.d. ravnateljicu, dali joj jedan dan za odluku, ali da je ona, zbog doživljenog šoka završila kod liječnika, odnosno na bolovanju, te joj je nakon par dana dostavljen Otkaz ugovora o radu.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-15

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila N.N. iz X navodeći kako se prijavila za radno mjesto djelatnice horizontalne signalizacije u N. d.o.o., podružnica XY na kojem je, kao sezonska radnica, uspješno radila i prethodne godine uslijed čega je od svojih nadređenih dobila preporuku za rad i ove godine. Međutim, navodi kako ove godine navedeni posao nije dobila jer se u međuvremenu promijenio voditelj podružnice koji je automatski odbio njezinu prijavu iz razloga što je žena, a rukovodeći se pritom stereotipom kako žene ne mogu raditi navedeni posao.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-23

Pravobraniteljici se obratio N.N. iz X te naveo kako se prijavio na natječaj za tri radna mjesta koja se nalaze u Središnjem uredu N. Tražena je stručna sprema SSS geodetske ili odgovarajuće struke, ovisno o radnom mjestu, a pritužitelj je SSS geodetske struke. Provedeno je testiranje prijavljenih kandidata i kandidatkinja te su na sva radna mjesta primljene žene mlađe dobi sa stažom od 1-4 godine. Među ostalima, na stručna (geodetska) radna mjesta su primljene i tri kandidatkinje koje nemaju završenu geodetsku školu, već su završile gimnaziju, ekonomsku i upravno-birotehničku školu. Zbog žalbe je natječaj djelomično ponovljen, no pritužitelj smatra da je diskriminiran i na tom natječaju.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/10-40 - Trudnoća i materinstvo

Pravobraniteljici se obratila N.N. iz X., zaposlena u tvrtki XY, navodeći kako su sada u tvrtki u fazi izrade tzv. seniority liste po uzoru na druge evropske tvrtke koje se bave istom djelatnošću. Seniority liste postoje u svim većim evropskim tvrtkama koje se bave istovrsnom djelatnošću i predstavljaju listu za napredovanje, odlučivanje o slobodnim danima, o prednostima kod utvrđivanja vremena godišnjeg odmora i sl. Osnovni kriterij prema kojem se utvrđuje rang-lista zaposlenika jest letački staž. U letački staž se računa isključivo vrijeme provedeno u zraku, s tim što se od tog vremena ne odbija odsustvo s posla radi stručnog usavršavanja u vezi s poslom, porodiljskog dopusta, kao niti služenje vojnog roka. Ti navodi pritužiteljice vrijede za evropske kompanije. Pritužiteljica nadalje navodi da su u XY odlučili prvi u regiji izraditi takvu listu, da planiraju sklopiti sporazum s poslodavcem, te da bi takva lista bila kriterij napredovanja, ali i određivanja ostalih prava. Osnovni problem, u vezi s kojim je i došla po pravni savjet, jest neslaganje između zaposlenika – članova sindikata oko toga treba li u letački staž ubrojiti i vrijeme provedeno na porodiljnom dopustu ili ne.

Opširnije...