sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

Opis slučaja 03-03/11-02

Pravobraniteljici se obratila S.M. iz Z. te navela  kako je dana 09.10.2009. privremeno raspoređena na mjesto načelnice Odjela za m.s. u MFCU. Smatra da je izložena diskriminaciji prema obiteljskom statusu i to od strane I.S., pomoćnice ravnatelja Službe, budući da nema obitelji pa joj I.S. po tom kriteriju i određuje radne zadatke. Kao primjer navodi događaj od dana 27.08.2010. kada ju je I.S.  pozvala na sastanak u svom uredu gdje joj je predočila program dolaska delegacije T., naredila joj dočekivanje delegacije u nedjelju, 05.09.2001. u zračnoj luci, te prisustvovanje službenoj večeri toga dana, premda  je  u razdoblju od 31.08.-03.09.2010. bila na službenom putu u P. koji je od nje iziskivao dodatne napore jer je išla u svojstvu prevoditeljice. Navela je da je predmet dolaska tajlandske delegacije bio signiran  na Ž.F., načelnika Odjela za e.i., ali da je I.S. smatrala da pritužiteljica treba odraditi taj zadatak jer Ž.F. ima obitelj, za razliku od pritužiteljice. Tijekom listopada 2010. po I.S. upućena je  na teren, te smatra da joj je obveza odlaska na teren „nametnuta“,  a da je pri tome nitko nije pitao dozvoljavaju li joj „privatne obveze  odlazak na teren u danom periodu, ponovno je diskriminirajući  na osnovi bračnog stanja i pretpostavljajući  da osim posla nema drugih obveza u životu“. Kao dokaz ove svoje tvrdnje pritužiteljica navodi primjer druge službenice iz Službe za c.s.  koja je trebala sudjelovati na sastanku u B. tijekom srpnja 2010. i koju je I.S. oslobodila te obveze, jer je utvrđeno da bi ista morala na službenom putu ostati tri dana te pritužiteljici isto obrazložila riječima: „Ona ima dijete. I vi ćete vidjeti kad budete imali djecu da to sve mijenja“. Iz navoda pritužbe slijedi da se pritužiteljica obratila i Povjerenstvu za praćenje profesionalne etike MFCU.

Opširnije...

Opis slučaja 01-02/11-01

Pravobraniteljici se pritužbom na zapisnik obratila H. R. M. iz Z. navodeći kako je od 1996. zaposlena na HRT-u temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme i to na radnom mjestu novinarke-izvjestiteljice-urednice. Usprkos tome, već dulje vrijeme stvarno obavlja poslove urednice u redakciji za koje radno mjesto je predviđena veća plaća od plaće koju ona prima. Navodi kako se više puta bezuspješno obraćala svojim nadređenima radi rješavanja postojeće situacije, odnosno njezinog napredovanja, ali da nikada nije dobila povratnu informaciju o razlozima neuvažavanja njezinog zahtjeva za promjenom koeficijenta, iako za to zadovoljava sve formalne kriterije. Stoga smatra kako je opisanom praksom svog poslodavca, odnosno njegovom netransparentnošću, stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe muškoga spola. Prema njezinom saznanju, ne postoje osobe muškog spola koje bi se nalazile u sličnoj situaciji jer muškarci uglavnom rade u redakcijama u kojima se takve stvari ne događaju.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/12-01

K. B. je uložila  Pravobraniteljici pritužbu na zapisnik, u kojoj se pritužuje na bivšeg poslodavca H.L. iz Z. navodeći da je bila zaposlena od 2005. i to temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu prodavačice,  te da je  2009. dobila izvanredni otkaz zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, odnosno pogreške na radnom mjestu  jer je iznos od 25.258,02 kn (a koji iznos predstavlja utržak H.L.) predala trećoj osobi (koja nije djelatnik/ica H. L.) da ga položi na račun H. L., ali da ta osoba to nije učinila, već da je novce zadržala za sebe, iako je  pritužiteljica taj novac kasnije osobno sama uplatila na račun H. L. Nadalje u pritužbi navodi kako je još nekoliko osoba – zaposlenika/ica H. L. radilo iste propuste i greške kao i ona, odnosno da su otuđivali utrške više puta i to u većem iznosu, ali da ipak nisu dobili otkaz, niti da su protiv njih bili pokrenuti bilo kakvi stegovni postupci u kojima bi im bile izrečene sankcije. Pritom napominje  kako se radi o osobama muškog spola, koje zbog takvih propusta ne dobivaju otkaze i to iz različitih razloga (kao zbog npr. teške imovinske situacije, lošeg zdravstvenog stanja i slično), navodeći pritom kako je ona odmah dobila otkaz. Navodi nadalje da je prilikom dobivanja otkaza naglašavala u više navrata da je samohrana majka troje (tada) maloljetne djece, te kako ima tešku obiteljsku situaciju obzirom da joj  je najstarije dijete imalo problema s ovisnošću o drogama, da je često išla i na bolovanja obzirom da joj kćerka ima astmu,  te da je stoga dosta izostajala sa posla,  što joj se  spočitavalo. Zbog svega toga smatra kako muškarci u toj tvrtki ne dobivaju otkaz zbog takvih propusta, dok žene istodobno dobivaju, te da je kao žena  stavljena u nepovoljniji položaj.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/12-07

A.P. iz P. uputila je Pravobraniteljici upit vezan za problem nastao kod podnošenja molbe za radno mjesto, za koje se tražila VSS i 3 godine radnog iskustva, koje uvjete je ispunjavala, te je odlukom poslodavca i primljena na to mjesto, te je dala otkaz na mjestu na kojem je do tada radila. Međutim, jedan od natjecatelja je pokrenuo sudski postupak protiv poslodavca osporavajući odluku i tvrdeći da ona ne ispunjava uvjete  jer je dio od te 3 tražene godine radnog iskustva  provela na bolovanju radi komplikacija u trudnoći, a dio na rodiljnom dopustu. A.P. smatra da bi u slučaju takvog tumačenja bila diskriminirana kao žena. A.P. je postavila dva pitanja vezana za navedenu problematiku i to (1) računa li se vrijeme provedeno na bolovanju radi komplikacija u trudnoći kao radno iskustvo, odnosno radni staž, te (2) računa li se vrijeme provedeno na rodiljnom dopustu kao radno iskustvo, odnosno radni staž. Mišljenje Pravobraniteljice želi koristiti u sudskom postupku i prema inspekciji rada.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/12-36

B.Š. iz Zagreba obratila se Pravobraniteljici s pritužbom na zapisnik zbog diskriminacije temeljem spola pri zapošljavanju u Z.C., u kojoj navodi da je radila 6 mjeseci sezonski na poslovima horizontalne signalizacije, koje je uspješno obavljala, a da je tijekom 2011. sama platila stručno osposobljavanje za te poslove i dobila kvalifikaciju. Nadalje navodi da je u travnju 2011. predala zamolbu za obavljanje istih poslova, opet sezonski, po internom natječaju, ali da je pismeno obaviještena da nije primljena jer je žena koja, prema njihovom Pravilniku, ne smije nositi teže terete. U 2012. je opet predala zamolbu na interni natječaj za obavljanje istih poslova, ali da je dobila neformalno obrazloženje da je gospodin G. ne želi primiti jer je žena, te da joj nitko nije dužan dati objašnjenje, ni informaciju tko je primljen, niti razloge zašto ona nije primljena.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/12-58

Pravobraniteljici se pritužbom na zapisnik u više navrata obratila Ž. Š. iz V. G., a vezano uz diskriminaciju temeljem spola na radnom mjestu. Pritužiteljica navodi kako je temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme zaposlena na radnom mjestu poslovne tajnice u tvrtki M. T. d.o.o. koja se nalazi u sklopu koncerna A. Navodi kako se trenutno nalazi na rodiljnom dopustu te kako je poslodavac za to vrijeme na njezino radno mjesto zaposlio drugu osobu i to na neodređeno vrijeme. Obzirom da joj rodiljni dopust uskoro ističe, pritužiteljica navodi da joj je poslodavac ponudio premještaj na radno mjesto recepcionerke s pola radnog vremena, a pravdajući to „promijenjenim poslovnim okolnostima“. Međutim, smatra kako se ponuđeni ugovor ne odnosi na „odgovarajuće poslove“ iz čl.73. st.1. Zakona o radu, odnosno da se radi o poslu čiji su uvjeti rada nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je ona obavljala prije korištenja rodiljnog dopusta. Pritom pritužiteljica ističe kako je osoba koja ju je mijenjala za vrijeme njezine odsutnosti zaposlena na neodređeno vrijeme iz čega je vidljiva i daljnja potreba za obavljanjem njezinog dotadašnjeg posla. Pritužiteljica napominje kako je u više navrata razgovarala sa svojim nadređenima u cilju pronalaska odgovarajućeg rješenja, ali bezuspješno.

Opširnije...

Opis slučajeva 01-03/13-01 i 01-03/13-11

Dvije zaposlenice (Pritužiteljica I i II) iz CZSS.K. pritužile su se na postupanje ravnateljice centra. U slučaju 01-03/13-1 Pritužiteljica I obratila se Pravobraniteljici smatrajući kako je nezakonito smijenjena s mjesta ravnateljice CZSS.K., a zatim sustavno uznemiravana i postepeno daljnje degradirana unutar radnog okruženja od strane ravnateljice Centra. Smatra da je nezakonito smijenjena zbog utjecaja koji je njen bivši muž uspio ostvariti na odgovorne osobe koje su donosile odluke. Glavni razlog koji je bivši muž koristio kako bi ocrnio pritužiteljicu bila je činjenica da se pritužiteljica nalazi u istospolnoj emocionalnoj vezi s Pritužiteljicom II. Uvjerena je kako je i njena odluka o smjenjivanju s mjesta ravnateljice Centra, a i kasnije nepovoljno postupanje od strane nove ravnateljice centra, uvjetovano upravo njenom seksualnom orijentacijom, odnosno činjenicom da se nalazi u istospolnoj vezi. Navodi kako je od strane ravnateljice centra bila izložena nizu nepovoljnih postupaka kao što su samoinicijativno smanjivanje koeficijenta za plaću za vrijeme odsustva radi bolovanja, pretjerano inzistiranje na formalizmima koje kod drugih nije primjećivala, pokušavanjem onemogućavanja korištenja smještaja koje Centar omogućava zaposlenicima po potrebi, krivo iskazivanje pred upravnim vijećem da pritužiteljica ne podmiruje račune za isti smještaj, do pokušaja premještaja na niže radno mjesto usprkos njenoj neospornoj stručnoj preko-kvalificiranosti za to mjesto. U slučaju 01-03/13-11 Pritužiteljica II, također zaposlenica CZSS.K., obratila se Pravobraniteljici smatrajući kako je nepovoljno postupanje kojem je izložena od strane ravnateljice centra uvjetovano činjenicom da je u istospolnoj vezi s Pritužiteljicom I. Pritužiteljica II navodi kako je usprkos njenim stručnim kvalifikacijama za koje je i nagrađivana ravnateljica pokušava premjestiti na niže radno mjesto za koje je prekvalificirana te da nepovoljno postupanje prema njoj traje od kada je njena partnerica smijenjena s mjesta ravnateljice centra. Navodi kako ravnateljica Centra odbija donijeti službenu odluku o njenom premještaju, već ju je pokušala prisiliti na potpisivanje aneksa ugovora o radu kojim bi pritužiteljica II. prihvatila sporni premještaj, što je ona izričito odbila.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/13-04 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljica je zaprimila anonimnu pritužbu, u kojoj se navodi da su nastavnice u IV. osnovnoj školi u B. već 6-7 godina neprekidno izložene spolnom uznemiravanju od strane ravnatelja Škole. U pritužbi anonimna pritužiteljica navodi da je pogriješila što se nije prije požalila, „zbog nekih kolegica koje su pale žrtvama ravnatelja“, te da se sada žali jer je već mjesecima osobno izložena spolnom uznemiravanju od strane ravnatelja. U anonimnoj pritužbi se navodi da su dvije kolegice nastavnice „izmanipulirane i pod mobingom ušle u izvanbračnu vezu, i to jedna poslije druge, s ravnateljem Škole“. U nekoliko navrata su protiv ravnatelja dolazile prijave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te je izvršen inspekcijski nadzor, ali nije ništa poduzeto jer ravnatelj ima veze.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/13-08 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljica je zaprimila pisanu pritužbu od B.G. iz O. zbog spolnog uznemiravanja i diskriminacije od strane poslodavca-zdravstvene ustanove. Pritužiteljica tvrdi da je prilikom specijalizacije kod poslodavca bila spolno uznemiravana od strane svog mentora. Mentor je pritužiteljicu prisiljavao na spolne odnose te time uvjetovao njezin profesionalni razvoj. Po saznanjima pritužiteljice, ona nije bila jedina zaposlenica koja je trpjela spolno uznemiravanje od strane spomenutog mentora. Pritužiteljica je prijavila mentora policiji radi kaznenog djela spolnog odnošaja zlouporabom položaja, a nakon što je policija proslijedila prijavu općinskom državnom odvjetništvu, ista je odbačena. Pritužiteljica se također obratila upravi zdravstvene ustanove s pritužbom radi zaštite dostojanstva na radnom mjestu, koju je mentor pritužiteljice svojom izjavom otklonio, te je zaključeno kako nema dovoljno dokaza da je došlo do povrede dostojanstva pritužiteljice. Nadalje, pritužiteljica je uz pomoć Udruge Mobbing podnijela zdravstvenoj ustanovi zahtjev za zaštitu radnika/ce od uznemiravanja i diskriminacije na radnom mjestu. Iako je izostalo ispitivanje njezine pritužbe, određen je nastavak specijalizacije u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/13-03

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova obratio se pritužbom anonimni pritužitelj. U pritužbi navodi da je dana 18.12.2012. objavljen natječaj Srednjoškolskog đačkog doma O. na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto noćnog pazitelja/paziteljice. Pritužitelj navodi da je ispunio sve uvjete natječaja te je uz svu potrebnu dokumentaciju priložio i potvrdu da je hrvatski branitelj kako bi ostvario prednost pri zapošljavanju. Navodi da je dana 28.12.2012. održana sjednica „Domskog odbora“ na kojoj je za to radno mjesto ravnateljica Doma predložila osobu ženskog spola - koja ne ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Osoba ženskog spola je predložena iz razloga što ravnateljica smatra da navedeni posao ni u kojem slučaju ne smije i ne treba raditi osoba muškog spola. Pritužitelj smatra da je glavni razlog njegova neodabira njegov spol i moguće neugodnosti do kojih bi moglo doći, jer se radi o ženskom domu, te da se takvim tvrdnjama ravnateljice izravno krše odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/13-05

Pravobraniteljici se obratila anonimna pritužiteljica smatrajući da se radi o spolnoj diskriminaciji žena kod razrješenja dužnosti ravnateljice Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Z. U pritužbi se navodi da je imenovana razriješena prije navršenih 65 godina života, da je najprije ranije Upravno vijeće ponovno dalo povjerenje dotadašnjoj ravnateljici, da je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje od Upravnog vijeća zatražio da se ista razriješi, ali kad nije uspio u svom naumu, nalogom Grada Z. promijenjen je sastav Upravnog vijeća, te je  ista razriješena. U pritužbi se također navodi da je vezano za taj slučaj pročelnik jednog od gradskih ureda u tisku izjavio: „Mi smo prošli tjedan raspustili staro Upravno vijeće i imenovali novo, ravnateljica je smijenjena jer su zadovoljeni svi moralni i zakonski uvjeti za to, naš stav je da sad treba u mirovinu“. U pritužbi se navodi da je, za usporedbu, dana 12. 5.2012.  ravnatelj jedne zdravstvene ustanove navršio 65 godina života, te da još uvijek obavlja svoju dužnost ravnatelja. Na kraju se konstatira da u ustanovama u vlasništvu Grada Z., žene moraju u mirovinu i biti razriješene dužnosti i prije navršenih 65 godina života, dok muškarci to ne moraju.   

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/13-07: Diskriminacija temeljem materinstva

Pravobraniteljici se pritužila M.V. iz S. smatrajući da je spolno diskriminirana na osnovi materinstva od strane HZZO-a, Područnog ureda u Z. U pritužbi navodi da je kao majka novorođenog djeteta zbog nemara bivšeg poslodavca, a i HZZO-a, Ispostave S. dovedena u veoma tešku situaciju. Naime, pritužiteljici je, koja je radila kod poslodavca obrt „F.“ od strane HZZO-a priznato pravo na roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci, i to u razdoblju od 20.05.2010.-04.11.2012. U lipnju 2011., pritužiteljicu poziva HZZO, Područna služba u Z. radi davanja izjave o radnom statusu jer je njen poslodavac zatvorio obrt, a nije dostavio odjavu istom Zavodu. Pritužiteljica je, pokušavajući stupiti u kontakt s poslodavcem, naišla na nerazumijevanje i neizvršenje obveze prema njoj kao radnici, a poslodavac, osim što ju nije odjavio, nije joj vratio ni radnu knjižicu i dokumentaciju za odjavu. Nakon niza pokušaja stupanja u kontakt s poslodavcem konačno u svibnju 2012.  pritužiteljica je dobila radnu knjižicu i dokumentaciju za odjavu. Pritužiteljica se javila u HZZO-u, Ispostavi S. gdje je od strane službenice na šalteru doživjela neugodnosti te odgovor da će dobiti rješenje na kućnu adresu i da će morati vratiti veću sumu novca. Dana 06.11.2012., pritužiteljica je zaprimila rješenje HZZO-a, Područnog ureda u Z., kojim se obustavlja s danom 04.02.2011. pravo na roditeljski dopust te se obustavlja isplata novčanih sredstava. Dana 04.01.2013. pritužiteljica je zaprimila obavijest HZZO-a, Područnog ureda u Z., kojom se poziva da izvrši uplatu nepripadajućeg duga u iznosu od 33.010,55 kn.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/13-19: Diskriminacija temeljem trudnoće i materinstva

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova obratila se M.R. s pritužbom na Državno sudbeno vijeće (DSV) zbog diskriminacije na području rada i zapošljavanja temeljem spola, odnosno trudnoće i materinstva. U pritužbi navodi da radi kao sudska savjetnica na O.S. u R., da se  javila na  natječaj za suca/sutkinju na istom sudu, objavljenom prošle godine, koji nije okončan, a kandidati/tkinje su pozvani na pisani dio provjere znanja za 18.03.2013. U međuvremenu je ostala trudna, te se sada nalazi već u 41. tjednu trudnoće, dakle da joj porod kasni već tjedan dana i da je izvjesno da će ovih dana biti hospitalizirana te time onemogućena da dođe u Zagreb pisati radnju, odnosno pisani dio provjere znanja. Navodi nadalje da je iz tih razloga nazvala tajništvo DSV-a kada joj je rečeno da joj porod neće biti opravdan razlog za odgodu testiranja, ali je uputila i pisanu zamolbu DSV za odgodom, ili omogućavanjem testiranja na neki drugi način.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/13-33

Pravobraniteljica je elektroničkom poštom obaviještena o diskriminaciji kod zapošljavanja. Naime, na web-stranicama eP. (neslužbena online zajednica) objavljeno je dana 13.07.2013. da je Studentski centar u P. na svom oglasnom ormariću stavio oglase nekoliko poslodavaca, kojim se traže studentice ili djelatnice  (prednost studenticama) za rad u ugostiteljskim objektima.

Opširnije...

Opis slučaja 01-02/13-10 - Diskriminacija temeljem materinstva

Pravobraniteljici se obratila I.A. iz Z. zbog nepovoljnog postupanja prema njoj na radnom mjestu na osnovi materinstva. Pritužiteljica navodi da je ostala zatečena dobivši poštom dana 22.04.2013. odluku o poslovno uvjetovanom otkazu njenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme sklopljenog dana 30.11.2011. i to s obzirom na činjenicu da je u istom frizerskom salonu završila program naukovanja te odradila cijeli dotadašnji radni vijek. Pritužiteljica smatra da joj je uručen otkaz jer je mlada majka te joj je kao mladoj majci onemogućeno da se nakon rodiljnog dopusta vrati na svoje radno mjesto. Pritužiteljica također navodi da je i ranije od strane poslodavca bila dovedena u zabludu na način da je potpisala antidatirani raskid ugovora o radu s danom 30.09.2011., za nju nepovoljnijim uvjetima. Navodi da je cijelo vrijeme radila u istom frizerskom salonu, kod iste stvarne vlasnice, a samo da se mijenjao oblik poslovanja, iz obrta u trgovačko društvo.

Opširnije...