sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Interjvui s pravobraniteljicom o EU projektu o jazu u plaćama i mirovinama

logo GPPGPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je danas intervjue Slavonskom radiju i Novom radiju Đakovo vezano za provedu EU projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“. Projekt se provodi od 1.10.2018. do 30.9.2020., a cilj mu je podići svijest o društvenom problemu jaza u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca kako bi se spriječio rizik siromaštva za starije žene i podigla razina znanja o ovoj temi među predstavnicima/ama javnih vlasti, javnih i privatnih kompanija, sindikata te učenika/ca srednjih škola na nacionalnoj i lokalnoj razini. Dana 4.11.2019. održana je press-konferencija i odigrana predstava „Novac je imenica muškog roda“ povodom Europskog dana jednakih plaća, datuma od koje simbolično, a uzimajući jaz u plaćama žene rade besplatno do kraja godine u odnosu na muškarce.

Pravobraniteljica gostovala u "Dobar dan, Hrvatska"

3 dobardanhrvatskaPovodom obilježavanja 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji „Dobar dan, Hrvatska“ u kojoj se razgovaralo o rodno uvjetovanom nasilju, vrstama nasilja, učinkovitosti zakona, sustavima prevencije i sankcioniranja. Pravobraniteljica se osvrnula i na općenitu statistiku počinitelja prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji, ali i na činjenicu da se još uvijek ne prepoznaju pojedini oblici nasilja, kao što je to ekonomsko nasilje.

Opširnije...

Intervju s pravobraniteljicom za portal Žene i mediji

zeneimedijiAEMPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za portal Žene i mediji u kojem se osvrnula na ostvareno tijekom prošlih 8 godina mandata te pitanja koja će joj biti u fokusu u narednom razdoblju. Od realiziranih aktivnosti pravobraniteljica je izdvojila apliciranje na EU fondove s 4 projekta kojih je bila nositeljica, ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osnivanje Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka,  analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje – „Femicide Watch“, provedbu četrdesetak neovisnih istraživanja i sedamdesetak analiza u području zapošljavanja i rada, nasilja, obrazovanja, medija, političke participacije (vrijeme izbora), zatvorskog sustava, sudske prakse). 

Opširnije...

Javno priopćenje vezano za poštivanje načela ravnopravnosti spolova u predizbornoj kampanji uoči predsjedničkih izbora 2019.

Izbori za predsjednika 2019Povodom Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske (NN 112/19), sukladno kojoj će se izbori održati 22. prosinca 2019., Pravobraniteljica podsjeća javnost, a posebno aktere i konkurente na političkoj sceni, na načelo ravnopravnosti spolova i obvezu uljuđenog i dostojanstvenog načina komunikacije u predizbornoj kampanji.

Opširnije...

Pravobraniteljica za NOVA TV povodom Dana muškaraca

imdPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Nova TV vezano za današnje obilježavanje Dana muškaraca osvrnuvši se na taj dan iz aspekta ravnopravnosti žena i muškaraca. Navela je kako još uvijek postoji neravnomjerna podjela poslova vezanih uz kućanstvo i brigu o djeci pa tako rodiljne dopuste koristi samo 1% muškaraca očeva, a roditeljske oko 7,5%. Većinu poslova u kući redovito još uvijek obavljaju žene (oko 84%), a što ima posljedica i na ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada, u politici i gospodarstvu i drugim područjima života. Dan muškaraca prvi puta je proglašen 1999. godine, a cilj mu je osvijestiti muškarce o potrebi brige za zdravlje, unaprjeđenje ravnopravnosti spolova i isticanje pozitivnih muških uzora. Podržan je od strane 50-ak zemalja širom svijeta.

 

Komentar pravobraniteljice za Telegram o diskriminaciji temeljem trudnoće i majčinstva vezano za napredovanje u službi

muplogoPravobraniteljica komentirala za Telegram praksu vezanu uz uvjet napredovanja u policijskim zvanjima prema kojem da bi napredovali policajac ili policajka moraju biti neprekidno u službi najmanje četiri godine. Pravobraniteljica je još 2015. utvrdila kako Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja diskriminira policijske službenice - trudnice jer im onemogućava napredovanje pod istim uvjetima kao i osobama koje nisu zatrudnjele i to zato jer im se vrijeme provedeno na rodiljnom i roditeljskom dopustu, odnosno na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći i u vezi s trudnoćom, ne priznaje kao vrijeme provedeno u službi kada se to vrijeme uzima kao uvjet za napredovanje kroz policijska zvanja. Pravobraniteljica je ponovo 2018. na temelju pritužbe stranke utvrdila da se krši Zakon o ravnopravnosti spolova i upozorila MUP da se gore citiranom Uredbom i dalje diskriminiraju policijske službenice jer im se onemogućava napredovanje zbog vremena koje su provele na bolovanju zbog trudnoće i/ili na rodiljnom dopustu.

Opširnije...

Pravobraniteljica o obiteljskom nasilju za časopis Elle

elle2019Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Višnja Ljubičić, dala je izjavu za časopis Elle na temu nasilja prema ženama i obiteljskog nasilja. Vezano za građanske inicijative kao reagiranja na pojedinačne slučajeve koji su odjeknuli u javnosti, Pravobraniteljica je istaknula da se radi o vrlo bitnoj senzibilizaciji javnosti, ali da ne smijemo smetnuti s uma da su takve pojave i inicijative uglavnom posljedica neučinkovitog sustava i alarm koji traži promjenu načina borbe protiv svake vrste nasilja pa tako i nasilja prema ženama. Mijenjanje zakona na temelju individualnih slučajeva ili građanskih inicijativa vrlo rijetko osigurava kvalitetne promjene, dugoročnu pravnu sigurnost i stabilnost sustava, unaprjeđenje i učinkovitu zaštitu žrtava. Pravobraniteljica je stoga na stajalištu da bi jedino sinergija struke i prakse, a na temelju višegodišnjih provedenih istraživanja i prikupljanja statističkih podataka, trebala biti snaga zakonodavne promjene i unaprjeđenja sustava, posebice u kaznenom i prekršajnom zakonodavstvu.

Attachments:
Download this file (Elle_1_12_2019.pdf)Elle_1_12_2019.pdf[ ]2076 Kb

Pravobraniteljica za Radio Dubrovnik o jazu u plaćama i mirovinama

HRRadioDUPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Dubrovnik vezano za EU projekt „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“. Predstavila je ukratko ciljeve i aktivnosti projekta kojeg kao nositeljica provodi u suradnji s projektnim partnerima. Ciljana skupina su predstavnici/e vlasti, javnih i privatnih kompanija, sindikata te učenici/e srednjih škola.

Opširnije...

Intervju pravobraniteljice za Radio Terezija Bjelovar

radioterezijaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za bjelovarski gradski Radio Tereziju vezano za obilježavanje Europskog dana jednakih plaća koji je obilježen 4.11.2019. budući da od toga dana, uzme li se u obzir jaz u plaćama žena i muškaraca, žene simbolično do kraja godine rade besplatno. Pravobraniteljica je navela kako u EU žene i dalje zarađuju 16,2% manje od muškaraca. Uzroci nejednakih plaća su višestruki, a uključuju činjenicu da žene češće rade u nepunom radnom vremenu, da rade u slabije plaćenim sektorima, da se pri napredovanju suočavaju sa staklenim stropom te da češće moraju preuzimati odgovornost za obiteljske i kućanske obaveze.

Opširnije...

Komentar pravobraniteljice za emisiju "Potraga" RTL Televizije

potragastudeniPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za emisiju „Potraga“ RTL televizije slučaj seksualnog zlostavljanja na poslu od prije 4 godine, za koji je počinitelj pravomoćno osuđen prvo kaznom zatvora od 10 mjeseci koja je naknadno preinačena u rad za opće dobro, a poslodavac je već pripremljenu odluku o otkazu povukao. Radi se o slučaju na kojem je radila i Pravobraniteljica koja je izdala upozorenje i preporuku poslodavcu, Domu zdravlja, međutim koji je odbio zaštititi dostojanstvo žrtve i banalizirao cijelu situaciju.

Opširnije...

Pravobraniteljica gostovala u emisiji Newsroom N1 TV

newsroom411Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji Newsroom N1 Televizije u kojoj je govorila o položaju žena na tržištu rada, o još uvijek postojećem nerazumijevanju što je to jaz u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca, o natpolovičnom zastupljenošću žena u visoko obrazovanom kadru i njihovoj podzastupljenosti na upravljačkim pozicijama te o nepovoljnoj rodnoj statistici kada se govori o političkoj i gospodarskoj participaciji.

Opširnije...

Pravobraniteljica gostovala u emisiji Studio 4 HRT-a

Studio4 4112019Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u Studiu 4, Hrvatske radiotelevizije, u kojoj se osvrnula na obilježavanje Europskog dana jednakih plaća (4.11.) i press konferenciju koju će tim povodom organizirati u Teatru ITD, nakon čega će uslijediti i predstava „Novac je imenica muškog roda“ osmišljene u okviru europskog projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ kojeg je i nositeljica.

Opširnije...

Pravobraniteljica o ekonomskom nasilju za Nova TV

novainformerPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za emisiju Informer Nove TV vezano za ekonomsko nasilje. Pravobraniteljica je objasnila da se radi o jednom od najmanje prepoznatih oblika nasilja u praksi koji je kao takav po prvi puta bio uvršten u Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2009., a definiran je i u važećem Zakonu donesenom 2017. Nažalost, ekonomsko nasilje se u praksi ne prepoznaje od strane nadležnih institucija, posebice centara za socijalnu skrb i policije pa se često tretira kao „neriješeni imovinskopravni odnosi“. 

Opširnije...

Komentar Pravobraniteljice vezano za rješavanje statusa iračke tražiteljice azila

jutarnjilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, načelno je komentirala za Jutarnji list status umješačice u sudskim postupcima, a vezano za slučaj A.B. iračke državljanke tražiteljice azila u kojem je Ustavni sud donio odluku da se vraća na ponovni postupak sa stavom da su MUP, Upravni sud i Visoki upravni sud povrijedili A.B. ljudska prava zajamčena Ustavom i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava- odbivši joj prethodno azil na temelju razloga pretrpljenog teškog nasilja i zlostavljanja od muških članova svoje obitelji u domovini. Pravobraniteljica se umiješala u slučaj (2018) koji nije komentirala jer je sudski postupak u tijeku, ali je načelno izjavila kako smatra da nadležna tijela koja odlučuju o zahtjevima za azilom, uključujući i sudove, nisu u dovoljnoj mjeri senzibilizirana za rodno uvjetovano nasilje prema ženama kada se ono pojavljuje kao razlog za traženje azila. Ujedno napominje da je njezino mišljenje kao umješačice u navedenom sudskom postupku istovjetno stajalištu iznesenom u odluci Ustavnog suda.

Attachments:
Download this file (Jutarnji_list_25_10_19.pdf)Jutarnji_list_25_10_19.pdf[ ]4449 Kb

Javno priopćenje povodom fizičkog napada na američke vojnike istospolne orijentacije u Zadru

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova s posebnom pozornošću prati kršenje prava spolnih i rodnih manjina. U svakom slučaju fizičkog nasilja Pravobraniteljica pokreće postupak sukladno svojim nadležnostima i traži od policije izvješće o poduzetim mjerama u pronalaženju i sankcioniranju počinitelja nasilja. Vezano za jučerašnji slučaj u kojem su u zadarskom klubu fizički napadnuta i pretučena dva američka vojnika istospolne orijentacije od strane više muških osoba, Pravobraniteljica također provodi ispitni postupak u okviru kojeg je uputila zahtjev Ravnateljstvu policije kako bi utvrdila je li bilo propusta.

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Gostovanje pravobraniteljice na Televiziji Slavonije i Baranje
 2. Pravobraniteljica za Novi list naglasila važnost zaštite žrtve
 3. Pravobraniteljica dala izjavu medijima vezano za slučaj silovanja iz okolice Zadra
 4. Pravobraniteljica za Glas Slavonije o nasilju u obitelji i zakonskim izmjenama
 5. 22.9. - Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
 6. Pravobraniteljica gostovala u HRT emisiji "Intervju tjedna"
 7. Pravobraniteljica za Večernji o seksualnom nasilju
 8. Priopćenje pravobraniteljice o korištenju prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora od strane očeva
 9. Pravobraniteljica za Jutarnji list o slučajevima u kojima su policijski službenici počinitelji obiteljskog nasilja
 10. Pravobraniteljica za Slobodnu Dalmaciju o slučaju Škaro
 11. Pravobraniteljica komentirala za Index slučaj predsjednika AK Siget
 12. Pravobraniteljica komentirala za Jutarnji list slučaj obiteljskog nasilja
 13. Priopćenje povodom načina obraćanja gradonačelnika Grada Zagreba novinarki N1 TV
 14. Komentar Pravobraniteljice povodom najave prve Povorke ponosa u Sarajevu
 15. Slučaj spolnog uznemiravanja na nogometnoj utakmici Druge hrvatske nogometne lige
 16. Pravobraniteljica podržala projekt Zadovoljna akademija posvećenog cjeloživotnom učenju
 17. Pravobraniteljica za Radio Dubrovnik o rizicima višestruke diskriminacije
 18. Komentar slučaja diskriminacije temeljem spolne orijentacije od strane KUD Vesela Šokadija Gundinci
 19. Diskriminacija u području rada temeljem obiteljskog statusa
 20. Priopćenje Pravobraniteljice vezano za kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda veslačici iz Betine