sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

61. zasjedanje CEDAW odbora

CEDAWlogoOd 6. do 24. srpnja u Ženevi se održava zasjedanje CEDAW odbora na kojem će se 15.7. razmatrati i 4. i 5. objedinjeno Izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, a koje se odnosi na razdoblje 2005.-2010. U Izvješću Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova spominje se i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova vezano za statistiku pritužbi koje zaprima, provedbu istraživanja o dostupnosti besplatne pravne pomoći Romkinjama, istraživanje o rodnim stereotipima u udžbenicima hrvatskog jezika i književnosti (2007.) i povijesti (2010.), istraživanje o zaštiti žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu (2005.), istraživanja o jazu u plaćama (2010.), istraživanja o iskustvima žena žrtava obiteljskog nasilja s radom državnih tijela (2010.) te sudjelovanja Pravobraniteljice u kampanjama osvještavanja o rodnoj ravnopravnosti.

 

Osim Izvješća Vladinog Ured za ravnopravnost spolova, UN komisiji 13.7. predočeni su i „izvještaji u sjeni“
organizacija civilnog društva. Izvještaji u sjeni fokusirali su se na problematiku obiteljskog nasilja, reproduktivnih prava te dugotrajnosti sudskih postupaka. Organizacije civilnog društva koje su izradile ova izvješća (AŽKZ, B.a.B.e, Ženska soba, CESI, RODA i dr.) referiraju se u pojedinim dijelovima na izvješća ili istraživanja koja je provela Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Više na:

4. i 5. Periodičko izvješće Republike Hrvatske prema čl. 18. CEDAW konvencije

4. i 5. Izvješće RH prema CEDAW-u (engl.)

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women