sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Preporuke Odbora UN-a za ljudska prava

UN-HROdbor UN-a za ljudska prava razmotrio je treće službeno periodično izvješće Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava, kao i izvješća u sjedni koje su predale nevladine organizacije. Razmatrala se usklađenost država sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Pored ostalih područja praćenja, navedeno je i područje ravnopravnosti spolova i rodno uvjetovanog nasilja. U oba područja preporuke Odbora UN-a sukladne su preporukama koje Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova daje prilikom javnih priopćenja, izjava za medije i izvještavanja Hrvatskom saboru.

Tako je, na primjer, u području ravnopravnosti spolova navodi se zabrinutost zbog podzastupljenosti žena u javnom i privatnom sektoru, naročito na pozicijama donošenja odluka. Odbor smatra da Hrvatska mora pojačati napore u uključivanje žena u javne i privatne sektore, ako je potrebno kroz odgovarajuće privremene specijalne mjere te poduzeti praktične korake za uklanjanje stereotipa vezanih uz položaj žena u društvu općenito i pogotovo žena u ruralnim područjima i žena s invalidnošću.

Vezano za rodno uvjetovano nasilje Odbor je preporučio: (1) usvajanje sveobuhvatnog pristupa prevencije i rješavanja pitanja nasilja protiv žena u svim svojim oblicima i manifestacijama; (2) intenziviranje mjera za podizanje svijesti u policiji, sudstvu, državnom odvjetništvu, predstavnicima/cama zajednice te muškarcima i ženama o značaju partnerskog nasilja i njegovim štetnim posljedicama na živote žrtava nasilja; (3) osiguranje temeljite istrage slučajeva partnerskog nasilja od strane policije, procesuiranje počinitelja, sankcioniranje primjerenim kaznama, odgovarajuća nadoknada šteta žrtvama; (4) uklanjanje prakse dvostrukih uhićenja i presuda počiniteljima i žrtvama nasilja; (5) osiguranje izricanja učinkovitih zaštitnih mjera kako bi se osigurala sigurnost žrtava te mogućnost praćenja postupanja po zaštitnim mjerama; (6) osiguranje dostupnosti dovoljnog broja skloništa za žene s odgovarajućim resursima i (7) prikupljanje podataka o slučajevima partnerskog nasilja te na tom temelju razvijanje održive strategije za borbu protiv ovakvog oblika kršenja ljudskih prava.

Vezano za diskriminaciju temeljem seksualne orijentacije i rodnog identiteta, Odbor je preporučio da Hrvatska intenzivira svoje napore u borbi protiv stereotipa i predrasuda prema LGBT osobama, uključujući kampanje osvještavanja opće javnosti, te osigura odgovarajuću edukaciju kako bi se zaustavila društvena stigmatizacija LGBT osoba. Država mora osigurati da se sve prijave nasilju nad LGBT osobama učinkovito istraže te da počinitelji nasilja temeljem seksualne orijentacije budu privedeni i kažnjeni.

Link na preporuke