sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Međunarodni dokumenti s odredbama vezanima uz ravnopravnost spolova

  euflagweb EUROPSKA UNIJA

Ravnopravnost žena i muškaraca - strategije, putokazi, programi, izvješća i drugi korisni tekstovi

Suzbijanje diskriminacije

 

Report "Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity" - Parlamentarna skupština Vijeća Europe, 2009.

 


councilweb 

 VIJEĆE EUROPE

 

 

Strategija  za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. - 2017., Vijeće Europe, 2013. - na hrvatskom

Diskriminacija na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Europi, Vijeće Europe, 2011. - na hrvatskom

Studija "Diskriminacija lezbijskih i biseksualnih žena i djevojaka i transrodnih osoba", 2011. - na engleskom

Protiv rodnih stereotipa u obrazovanju, 2011. - na engleskom

Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, 2011. - na engleskom

Priručnik za parlamentarke/ce (uz Konvenciju, prijevod Parlamentarna skupština BiH)

Rodno budžetiranje kao jamstvo ženskog zdravlja, 2010. - na engleskom

Premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti s ciljem postizanja stvarne rodne ravnopravnosti, 2010. - na engleskom    - na hrvatskom

Rezolucija 1715 - Jaz u plaćama žena i muškaraca, 2010. - na engleskom

Rezolucija 1751 - Suzbijanje seksističkih stereotipa u medijima, 2010.  - na engleskom  - na hrvatskom

Rezolucija 1728 - Diskriminacija temeljem spolne orijentacije i rodnog identiteta - na engleskom

Preporuka CM/Rec (2010)5 Odbora ministara/ica državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta - Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova (prijevod)

Deklaracija o postizanju stvarne ravnopravnosti spolova, 2009. -  na engleskom    - na hrvatskom

Dokumenti vezani uz Gender Mainstreaming - uvođenje rodno osvještenih politika - na engleskom

Deklaracija o ravnopravnosti žena i muškaraca, 1988. - na engleskom

 


 

un logoweb

Ujedinjeni narodi

*Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama objavljene su zasebno.

 

Rezolucija Vijeća sigurnosti 1325, 2000.   - na engleskom   - na hrvatskom

Milenijska deklaracija , 2000.   -  na engleskom    -  na hrvatskom

Pekinška deklaracija, 1995. - na engleskom  - na hrvatskom

 


Izvješće Visoke povjerenice za ljudska prava UN-a "Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity", 2011. - na engleskom