Izvješće State Departmenta o stanju ljudskih prava u RH za 2013.

statedeptAmerički State Department objavio je Izvješće o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2013. godinu. Poglavlje 6. Diskriminacija, uznemiravanje i trgovina ljudima obuhvaća područja iz nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje, seksualno uznemiravanje, reproduktivna prava, diskriminaciju temeljem trudnoće i materinstva i diskriminaciju i nasilje temeljem spolne orijentacije i rodnog identiteta. 

Vezano za obiteljsko nasilje, Izvješće State Departmenta navodi da je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izvijestila kako tužiteljstvo i sudovi nerado predlažu ili određuju zaštitne mjere, naročito mjere udaljenja iz stana. Spominje i da je utvrdila da policiji nedostaje rodni senzibilitet jer podnosi optužne prijedloge i protiv počinitelja i protiv žrtve u slučajevima obiteljskog nasilja.

Spominju se i podaci Pravobraniteljice o tome da su sudovi usvojili 43% zaštitnih mjera koje je predložila policija, ali polovica mjera koje su sudovi donijeli nisu provedene zbog nedostatka sredstava za psihosocijalni tretman.

Također se navodi da je Pravobraniteljica utvrdila kako policija prečesto ne pokazuje rodnu osjetljivost u slučajevima obiteljskog nasilja, ali da je pohvalila volju policije da sudjeluje u edukaciji te da je od prosinca 2012. kada je potpisan Sporazum o suradnji, 480 policijskih djelatnika/ca sudjelovalo u edukaciji o rodno osviještenom postupanju u slučajevima rodnog nasilja.

Vezano za seksualno uznemiravanje, Izvješće je navelo da je Pravobraniteljica u 2012. radila na 76 slučajeva koji su se odnosili na seksualno uznemiravanje, ali da zabrinjava činjenica da pritužiteljice često od njih odustaju zbog straha od štetnih posljedica.

Vezano za diskriminaciju temeljem osnova iz nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Izvješće navodi podatke Pravobraniteljice o diskriminaciji žena u području rada i zapošljavanja, uključujući plaće i napredovanje na pozicije upravljanja. Spominje se i istraživanje koje je Pravobraniteljica provela vezano za položaj trudnica na tržištu rada te podaci iz istraživanja da je čak 53,5% od 937 trudnica i žena s malom djecom dobilo otkaz neposredno nakon isteka njihovog ugovora na određeno vrijeme ili da su iskusile neki oblik pogoršanja njihovih radnih uvjeta ili smanjenje beneficija nakon što su se vratile s rodiljnog dopusta. Prema navodima Pravobraniteljice, inspekcija rada je uglavnom bila neučinkovita u otkrivanju prekršaja i kažnjavanju poslodavaca. Navodi se podatak Pravobraniteljice da najveći broj individualnih pritužbi se odnosi na radna i socijalna prava, nakon toga na obiteljsko nasilje i pritužbe na sudove. Ove pritužbe podnose uglavnom žene, prvenstveno na državne institucije i druge pravne osobe.

Vezano za diskriminaciju i nasilje temeljem spolne orijentacije i rodnog identiteta, Izvješće navodi da se nastavlja diskriminacija i nasilje nad pripadnicima/cama LGBT zajednice. Spominje se slučaj nasilničkog napada taksista na djevojku u Dubrovniku zbog poljupca s drugom djevojkom u taksiju te slučaj u kojem je Pravobraniteljica bila umješačica u sudskom postupku, vezano za uznemiravanje profesora na fakultetu temeljem spolne orijentacije. Izvješće spominje održavanje Split i Zagreb pride-a te prvi referendum pokrenut od strane građana za ustavnu definiciju braka, te aktivno protivljenje referendumu od strane premijera i ministrice vanjskih poslova.

Vezano za reproduktivna prava, Izvješće napominje da Vlada poštuje pravo partnera i pojedinaca/ki da slobodno i odgovorno odlučuju o broju djece i vremenu rađanja te da građani/ke imaju pristup informacijama i sredstvima bez diskriminacije, prisile ili nasilja.

U poglavlju 3. - Politička prava - vezano za izbore i političku participaciju, Izvješće daje pregled zastupljenosti žena u Hrvatskom saboru, Vladi RH te sudovima. Spominje i zakonsku obvezu stranaka da poštuju kvote, tj. uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca na kandidacijskim listama te prigovor organizacija civilnog društva zbog preniskih novčanih kazni zbog nepoštivanja te obveze.

Link na Izvješće SD o RH u 2013.

Share