sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Izvješće o ljudskim pravima u 2012. Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije

IzvjesceHumanRightsBritansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2012. Republika Hrvatska nije posebno uključena u zemlje na koje se izvješće odnosi, ali su uključena poglavlja koja su od značaja za pitanja ravnopravnosti spolova poput: ljudskih prava žena, prava LGBT zajednice te inicijativa za prevenciju seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Unatoč napretku u području ravnopravnosti spolova tijekom proteklog stoljeća i dalje postoje prepreke postizanju pune ravnopravnosti zbog postojanja diskriminacije temeljem spola i nasilja nad ženama. Stoga su, stoji u Izvješću, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena međunarodni prioriteti problematike ljudskih prava, a poseban fokus stavljen je na iskorjenjivanje nasilja nad ženama. 

Od drastičnih običaja kojima se ugrožavaju zdravlje i životi žena u zemljama uključenima u ovo Izvješće spominju se genitalno sakaćenje, ubojstva iz časti i prisilni brakovi.

Dio Izvješća govori i o seksualnom nasilju nad ženama u oružanim sukobima. Objavljen je podatak da je u Bosni i Hercegovini oko 50.000 žena bilo silovano za vrijeme rata devedesetih, a da je samo 30 ljudi bilo osuđeno za taj zločin. U svibnju 2012. sekretar vanjskih poslova Britanije je pokrenuo inicijativu za prevenciju seksualnog nasilja u oružanim sukobima čiji je cilj privesti pravdi počinitelje i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, ojačati međunarodne napore i koordinaciju vezano za tu problematiku i podržati države u izgradnji nacionalnih kapaciteta za procesuiranje seksualnog nasilja počinjenog tijekom oružanih sukoba.

Prema UN Visokom povjereniku za ljudska prava, 76 zemalja ima zakone koji diskriminiraju ljude temeljem seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. U najmanje pet zemalja dozvoljena je smrtna kazna čak i za odrasle osobe koje dobrovoljno pristanu na homoseksualni odnos. Istaknuto je da su pripadnici LGBT zajednice i dalje žrtve kršenja prava, uključujući i mučenja i druge oblike okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, ograničavanja slobode izražavanja, udruživanja ili mirnog okupljanja te diskriminacije u zapošljavanju ili pristupu zdravstvenim uslugama ili obrazovanju, a često su žrtve nasilja i zločina iz mržnje.

Izvješće o ljudskim pravima za 2012. u pdf formatu.