sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Hrvatska na 49. mjestu na Globalnom indeksu jaza među spolovima Svjetskog gospodarskog foruma

GGGRGlobal Gender Gap Indeks Svjetski gospodarski forum (The World Economic Forum) objavljuje od 2006., radi se za svaku godinu, a svrha mu je, kako sami navode, biti alatom za određivanje standarda i praćenja globalne neravnopravnosti spolova prema ekonomskim, političkim, obrazovnim i zdravstvenim kriterijima.
16. mjesto na kojem je Hrvatska bila rangirana 2007. bilo je najbolje mjesto. 2009. bila je na 54. mjestu od 134 zemlje, 2010. na 53., a 2011. na 50 mjestu od 135 zemalja. Ove godine Hrvatska se nalazi na 49. mjestu od 135 zemalja. Međutim, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova naglašava da ovo rangiranje samo po sebi ništa ne govori o ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje koje su bolje ili lošije rangirane. Treba, naime, uzeti u obzir metodu koja se koristi u indeksiranju. Indeks je koncipiran tako da se fokusira na mjerenje jaza/razlike među spolovima u odabrana četiri područja, a ne na stupanj razvoja na tom području.

Ako uzmemo, na primjer, područje obrazovanja,  Indeks rangiranjem na listi „kažnjava“ ili „nagrađuje“ zemlje ovisno o veličini jaza između stope upisanih muškaraca i žena na pojedinim stupnjevima obrazovanja, a ne ocjenjuje općenito te stupnjeve obrazovanja. Drugim riječima ako u nekoj siromašnoj zemlji ne postoji nikakav, ili vrlo neznatan jaz između broja  (ne)obrazovanih žena i (ne)obrazovanih muškaraca, ta će zemlja biti rangirana na više mjesto u Indeksu od zemlje koja ima veći postotak obrazovanih žena i muškaraca, ali i veći jaz među njima.

Osim toga treba pogledati i izvore podataka kojima se Svjetski gospodarski forum služi, a među kojima (navedenima na str. 5 Izvješća)  nema niti jednog nacionalnog izvora podataka Republike Hrvatske, iako, na primjer, Državni zavod za statistiku izdaje, i na engleskom jeziku dostupnu publikaciju „Žene i muškarci u Hrvatskoj“ u kojoj se lako očitava jaz između spolova u sedam različitih područja.

Što se područja zdravlja tiče, poredak na rang listi uspostavljen je prema dva kriterija - rođeni prema spolu i očekivano trajanje života. Što se očekivanog trajanja života tiče, Izvješće Svjetskog gospodarskog foruma ne navodi koju godinu rođenja je uzelo za mjerenje, što nije nimalo nevažno, jer prema podacima Državnog zavoda za statistiku očekivano trajanje života rođenih 1961. za muškarce je 64,3 a za žene 69 godina. Međutim, brojke se značajno razlikuju i dob povećava za rođene u rasponu od po deset narednih godina pa tako za one rođene npr. 2006. očekivano trajanje života za muškarce je 72,5, a za žene 79,3.