RH potpisala dokument vezan za prava LGBT osoba

duginazastavaRepublika Hrvatska sudjelovala je 16. svibnja na međunarodnom IDAHO Forumu (International Day Against Homophobia and Transphobia) gdje se na neformalnom ministarskom sastanku priključila pozivu država okupljenih u IDAHO Foruma koji je uputila Europskoj komisiji o potrebi  oblikovanja sveobuhvatne europske politike i pristupa EU pravima LGBT osoba. Dokument su potpisale Nizozemska, Malta, Austrija, Finska, Belgija, Italija, Republika Hrvatska, Danska, Luksemburg, Švedska i Francuska.

Irska je najavila potpisivanje nakon završetka predsjedanja EU, ali je naglasila da su prava LGBT osoba među prioritetima irskog predsjedanja EU te da iako se ne mogu zanemariti tradicija i kultura u pojedinim državama to ne smije biti opravdanje za nečinjenje i neučinkovitost u zaštiti prava.

Kao problem s kojim se suočavaju države EU u brizi za prava LGBT osoba podcrtani su – nasilje i homofobija posebno tijekom gay parada. U skladu s uočenim problemima Europska komisija trebala bi preuzeti vodeću ulogu u oblikovanju politike sprječavanja nasilja, zaštite prava LGBT osoba, promicanju prava i prihvaćanja, koordinaciji i razmjeni dobrih praksi te monitoringu stanja.

Istraživanje o pravima LGBT osoba koje je provela Agencija EU za temeljne  slobode (FRA) i koje je predstavljeno na Forumu, u nekim područjima, kao što je diskriminacija LGBT osoba temeljem seksualnog  usmjerenja stavlja Hrvatsku na dno ljestvice država članica EU. Indeks poštivanja ljudskih prava LGBT osoba prema europskoj organizaciji za promicanje LGBT prava – ILGA, za Hrvatsku je 48% (približan indeks imaju, na primjer, Finska i Austrija).

U okviru plenarnog predstavljanja rezultata istraživanja Agencije EU za temeljna prava (FRA) o diskriminaciji i viktimizaciji LGBT osoba u EU, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana protiv homofobije i transfobije, potpredsjednica Europske komisije Viviane Reding osvrnula se i na dokument potpisan na neformalnom ministarskom sastanku IDAHO Foruma te istaknula kako su prava LGBT osoba ugrađena u dokument o utemeljenju EU, ali da je činjenica da su LGBT osobe u EU i dalje žrtve homofobije. Pokazatelji iz izvješća su alarmantni i pozivaju na akciju.

Viviane Reding je podsjetila da je Povelja o ljudskim pravima prema Lisabonskom ugovoru pravno obvezujući dokument, a da ona sadrži zabranu diskriminacije temeljem seksualnog opredjeljenja. Ujedno, Europska komisija kontrolira provode li i primjenjuju li države članice zakonodavstvo EU.

RH je na ministarskom sastanku istaknula svoju usmjerenost prihvaćanju najviših europskih standarda ljudskih prava LGBT osoba.

Govor Viviane Reading, podpredsjednice Europske komisije: "Aktivnosti Komisije u realizaciji LGBT prava" (engl.)

Share