sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja

councilofeuropeU svibnju 2011. godine, u Istanbulu je usvojena Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja kojom je potvrđeno da je nasilje nad ženama ozbiljno kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije. Cilj Konvencije, koja se skraćeno zove i Istanbulskom konvencijom, je suzbiti sve oblike nasilja i diskriminacije, promoviranje rodne ravnopravnosti, razvoj sveobuhvatnih okvira, politika i mjera za zaštitu i pomoć žrtvama svih oblika nasilja, te pružanje podrške i pomoći organizacijama i institucijama u uspostavljanju efikasne suradnje i usvajanja sveobuhvatnog pristupa u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Republika Hrvatska je 22. siječnja 2013. postala 27. članica Vijeća Europe koja je potpisala Konvenciju.

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (tekst na engl.)

Prijevod Konvencije na hrvatski u izdanju Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH