sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Gender Equality Index 2017

EIGEIndex2017Europski institut za ravnopravnost spolova (European Institute for Gender Equality - EIGE) objavio je Indeks ravnopravnosti spolova u EU 2017 (Gender Equality Index - dalje GEI). Indeks je alat za mjerenje koliko je svaka članica EU uspješna u postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca u šest ključnih područja: (1) Rad, (2) Novac, (3) Obrazovanje, (4)Raspodjela vremena, (5) Moć i (6) Zdravlje. Indeks daje i uvid u nasilje prema ženama kao jedan od najozbiljnijih oblika neravnopravnosti spolova koji je ukorijenjen u neravnopravnom odnosu moći između žena i muškaraca, a uključena je i kategorija neravnopravnosti koje se preklapaju. Cilj Indeksa je pružiti veću vidljivost područjima u kojima je potrebno poboljšanje te podržati tvorce politika u stvaranju učinkovitijih mjera za postizanje ravnopravnosti spolova. Na razini EU jaz među spolovima se nastavlja, a u nekim područjima je i veći nego prije 10 godina. S rezultatom od 66.2 boda, EU je još daleko od postizanja pune ravnopravnosti spolova. Do najvećeg napretka u proteklih 10 godina došlo je u području donošenja odluka, pogotovo u privatnom sektoru. No, iako je u ovoj kategoriji došlo do porasta od 10 bodova, i rezultat sada iznosi 48,5 bodova, to je i dalje najniži rezultat od svih promatranih kategorija. EIGE zaključuje da „to odražava nejednaku zastupljenost žena i muškaraca u politici i predstavlja nedostatak demokracije u upravljanju EU-a“.

Gledano po zemljama, najbolji rezultat ima Švedska s 82,6 bodova (od 100), a slijede Danska, Finska i Nizozemska.

Hrvatska se nalazi na 24. mjestu s 53,1 boda, a lošije od RH pozicionirane su samo četiri zemlje: Mađarska, Rumunjska i Slovačka i Grčka. Od 2005. do 2015. Hrvatska se nije uspjela dići iznad 20. mjesta (2005. je bila 22., 2010. - 25., 2012. - 23. i 2015. - 24.).

Republika Hrvatska bilježi:
83,3 boda u kategoriji zdravlja (u kojoj se mjeri zdravstveni status, zdravo življenje i pristup zdravstvenoj skrbi),
69,9 boda u kategoriji novca (u kojoj se mjeri pristup financijskim resursima i jednakost plaća)
69,4 boda u kategoriji rada (u kojoj se mjeri jednaki pristup zapošljavanju i dobrim radnim uvjetima),
28,5 bodova u kategoriji moći (u kojoj se mjeri ravnopravnost u području donošenja odluka na političkom, ekonomskom i socijalnom planu, broj žena u parlamentu, vladi i lokalnoj vlasti, upravnim odborima velikih kompanija te u području medija, istraživanja i sporta).

Tablica za razdoblje od 2005.-2015. pokazuje da je u RH došlo do povećanja bodova u svim kategorijama, međutim tablica za razdoblje 2012.-2015. pokazuje da je došlo do pada u kategoriji raspodjele vremena, dok u kategoriji zdravstva nije bilo pomaka.

Ravnopravnost spolova ne znači da žene moraju postati sličnije muškarcima, već znači stvaranje okruženja u kojem oba spola mogu imati jednake mogućnosti za puno sudjelovanje u društvenom, radnom i obiteljskom životu, što je potvrdila i Vera Jourova, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Gender Equality Index 2017 - dostupan na webu EIGE >>