EU potpisala Istanbulsku konvenciju

IstanbulskaEuropska unija potpisala je 13. lipnja 2017. Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja poznatu kao Istanbulska konvencija. U svom priopćenju Vijeće Europe je ukazalo na važnost koju države članice EU pridaju Konvenciji koja postavlja norme u području borbe protiv raznih oblika nasilja nad ženama.  Do sada je 14 članica EU ratificiralo konvenciju (Austrija, Belgija, Danska, Španjolska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Švedska), a potpisalo ju je još 9 država EU. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova članica je Radne skupine za ratifikaciju koju koordinira Ministarstvo za  demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Republika Hrvatska potpisala je Istanbulsku konvenciju 2013. Godine od kada se Pravobraniteljica kontinuirano zalaže za njezinu ratifikaciju.

Više o Istanbulskoj konvenciji na stranicama Vijeća Europe >>

Share