sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Predsjednik Europske komisije povodom Međunarodnog dana žena: Rodna ravnopravnost kao temeljno pravo

ekObilježavajući Međunarodni dan žena 8.3.2017. predsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker, rekao je da je Europa predvodnica kad je riječ o rodnoj ravnopravnosti te da bilo da je riječ o tržištu rada, strukovnom obrazovanju, socijalnom osiguranju ili pristupu robama i uslugama: žene i muškarci moraju biti tretirani ravnopravno. Nažalost, na putu prema stvarnoj ravnopravnosti ima još izazova. Ako se netolerancija i šovinizam počnu širiti u i izvan naših granica, moramo se oduprijeti dvostruko jače jednostavnom i istinski europskom porukom: rodna ravnopravnost nije cilj kojem težimo, već temeljno pravo, rekao je Juncker. Netolerancija prema ženama i mizoginija očituju se u javnoj sferi, kao i iza kukavičke anonimnosti na Internetu. Napadi na ženska prava su u porastu. Previše Europljana još uvijek misli da se seksualni odnos bez pristanka može opravdati. Žene su također žrtve diskriminacije i nasilja, osobito u područjima sukoba širom svijeta.

 

Izvješće Europske komisije (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_en.htm) koje daje pregled glavnih europskih politika i mjera u državama članicama pokazuje da su žene i dalje suočene s izazovima u više područja i da je napredak među državama članicama u tom pogledu neujednačen.


(1) Stopa nezaposlenosti žena i dalje je vrlo visoka u zemljama na jugu, a u usporedbi sa stopom nezaposlenosti muškaraca.

(2) Temeljem prosječne zarade po satu, prosječnom broju plaćenih radnih sati na mjesec i stopi zaposlenosti, EK izvješće navodi da žene još uvijek zarađuju manje od muškaraca u svim EU članicama (u prosjeku 40%), a jaz u mirovinama iznosi oko 38%. Čak i u najravnopravnijim zemljama, žene zarađuju 20 % manje od muškaraca, dok u Njemačkoj, Grčkoj, na Malti, u Nizozemskoj, Austriji i Ujedinjenom Kraljevstvu žene zarađuju 45% manje od muškaraca. U Hrvatskoj, žene zarađuju u prosjeku 23 posto manje od muškaraca. Komisija je upozorila da ako tako ostane, trebalo bi još stotinu godina da se riješi problem razlika u ukupnim prihodima između muškaraca i žena.

(3) Žene uglavnom rade u slabije plaćenim sektorima i češće nepuno radno vrijeme – 32 posto prema samo 9 posto muškaraca, pokazala su istraživanja.

(4) Stakleni strop i dale postoji, a samo četiri zemlje članice - Francuska, Italija, Finska i Švedska imaju najmanje 30% žena u odborima velikih kompanija.

(5) Žene su i dalje podzastupljene u politici pa osim Bugarske, Grčke, Cipra, Letonije, Mađarske, Malte i Rumunjske, izvješće EK navodi i Republiku Hrvatsku koja ima manje od 20% saborskih zastupnica. U Finskoj i Švedskoj žene čine 40 % zastupnika. Vlade u Bugarskoj, Francuskoj, Sloveniji i Švedskoj imaju jednak broj žena i muškaraca, dok ih u Grčkoj i Mađarskoj uopće nemaju.

Kad je riječ o Europskoj komisiji, cilj od 40 posto žena na visokim i srednjim rukovodećim pozicijama do 2019. gotovo je ostvaren – žene obnašaju 35 posto funkcija srednjeg ranga i 32 posto visokih funkcija (razina direktora i više), ističe Komisija.

(6) Ispitivanje Eurobarometra o rodno uvjetovanom nasilju 2016. pokazalo je da 96% ispitanika smatra da je nasilje nad ženama neprihvatljivo, 24% poznaje prijateljicu ili članicu obitelji koja je bila žrtva obiteljskog nasilja, a 22% ispitanika smatra da žene često izmisle ili pretjeruju u optužbama da su bile silovane ili zlostavljane.

(7) Žene i djevojčice čine također 80 posto registriranih žrtava trgovine ljudima u EU-u.

Europska komisija se obvezala nastaviti poduzimati daljnje korake. U svom dokumentu  „2016-2019 Strategic Engaement for Gender Equality“, Europska komisija bavi se nejednakostima u ključnim područjima kao što su posao, plaća, mjesta odlučivanja i nasilje. Europska komisija je također posvetila 2017. godinu iskorjenjivanju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Ženama izbjeglicama koje dolaze u Europu potražiti zaštitu bit će osigurana zdravstvena skrb, pravna podrška, savjetovanje i psihosocijalna skrb. Europska komisija će nastaviti pratiti rodnu dimenziju prevencije i borbe protiv trgovanja ljudima. Kako bi osigurala da pomoć stigne najranjivijim skupinama diljem svijeta, Komisija će nastaviti sustavno primjenjivati rodno senzitivan pristup u dostavi humanitarne pomoći te biti predvodnicom u provedbi održivih razvojnih ciljeva UN-a, uključujući rodnu ravnopravnost.

„Ne smijemo i nećemo se prestati zalagati za rodnu ravnopravnost, zaštitu žena i djevojčica i osnaživanje žena da u potpunosti ostvare svoj potencijal“, stoji u zajedničkoj izjavi EK povodom Međunarodnog dana žena.

European Commission, javno priopćenje 8.3.2017.