18. listopada - Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima

stoptraffickingEuropska komisija proglasila je 2007. godine 18. listopada Europskim danom borbe protiv trgovanja ljudima s ciljem jačanja svijesti o problematici suzbijanja trgovanja ljudima. Žene i djevojčice čine 56% žrtava ekonomske ekploatacija i 98% žrtava prisilne seksualne eksploatacije u svrhu profita. Europska komisija pristupa problemu trgovanja ljudima iz perspektive roda i ljudskih prava i fokusira se na prevenciju, progon kriminalaca i zaštitu žrtava. U tu svrhu 2011. donesena je Direktiva o trgovanju ljudskim bićima, a 2012. donesena je EU Strategija za iskorjenjivanje trgovanja ljudskim bićima.

Share