Albanija, Srbija i Bosna i Hercegovina ratificirale Istanbulsku konvenciju

Convention-IstanbulPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, pozdravlja potpisivanje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznate kao Istanbulska konvencija, od strane Republike Hrvatske. Naša je država, naime, Konvenciju potpisala još 22 siječnja 2013. godine, dok je ista na snagu stupila 01. kolovoza 2014. godine (ispunjen uvjet od 10 ratifikacija, uključujući 8 od strane zemalja članica Vijeća Europe). Također, pravobraniteljica izražava potporu što uspješnijoj provedbi Konvencije zemljama u okruženju, a posebice  – Albaniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini koje su, uz još 11 zemalja, Konvenciju i ratificirale. 

U nadi da će Republika Hrvatska Konvenciju ratificirati u što kraćem roku, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pridružuje se svima onima koji ukazuju na izuzetnu važnost ove Konvencije kao prvog sveobuhvatnog instrumenta na europskoj razini kojim se utječe na eliminaciju nasilja protiv žena. Sa 01. rujnom 2014. godine, Konvenciju je dosad ratificiralo ukupno 14 zemalja, a potpisalo ju je 36. No, ove brojke iz dana u dan rastu. Pravobraniteljica, također,  u potpunosti podržava inicijativu Centra za žene žrtve rata - ROSA, koji su, u suradnji s brojnim ženskim organizacijama i mrežama iz Hrvatske i Europe, pokrenuli kampanju i potpisivanje peticije posvećenoj ratifikaciji i punoj primjeni Konvencije. U svojoj kampanji ističu kako je Konvencija važan korak naprijed, no da je potrebna njena puna provedba i preuzimanje obaveza od strane država stranaka Konvencije da bi se zaista djelovalo protiv nasilja nad ženama i njihovom djecom. Konvencija bi trebala potaknuti značajne promjene u iskorjenjivanju nasilja nad ženama i postaviti standarde za opsežne mjere za sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama. Konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao jedan od ključnih mehanizma podčinjavanja žena u odnosu na muškarce. Konvencija se fokusira  na pet područja zaštite od nasilja - prevencija, zaštita, zakonske odredbe, progon počinitelja i praćenje provedbe. 

Share