sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

IZVJEŠĆA

Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o radu za 2015.

hsU Hrvatskom saboru većinom glasova zastupnika i zastupnica (76) prihvaćeno je Izvješće o radu za 2015. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Zastupnici i zastupnice raspravljali su o Izvješću 1. i 2. lipnja nakon što je pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila Izvješće 1. lipnja. Zastupnici i zastupnice podržali su zaključak Odbora za ravnopravnost spolova o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. sa 76 glasova "za", 53 "suzdržana" i 6 "protiv".

Opširnije...

U Hrvatskom saboru raspravljeno Izvješće o radu za 2015.

prssaborlipanj2016 webU Hrvatskom saboru na plenarnoj sjednici 1. lipnja 2016. godine pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je Izvješće o radu za 2015. nakon čega je uslijedila rasprava zastupnika i zastupnica koja je nastavljena i 2. lipnja. Na Izvješće su se osvrnuli predstavnici i predstavnice stranačkih klubova te pojedinačno zastupnici i zastupnice parlamentarnih stranaka. Pravobraniteljica je dala presjek godišnjeg rada institucije i ukazala na pojedine trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, majčinstva i trudnoće, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući nasilje u obitelji), obrazovanja, političke participacije i medija.

Opširnije...

Odbor za ravnopravnost spolova podržao Izvješće o radu za 2015.

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je članovima i članicama Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2015. Ukratko je izvijestila o rezultatima praćenja provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih zakona i propisa koji se odnose na načela ravnopravnosti spolova u područjima i po osnovama iz nadležnosti. Iznijela je statistiku rada na 2.467 predmeta od čega je bilo 486 pritužbi građana i građanki na diskriminaciju što je povećanje od 8% u odnosu na 2014. Najveći postotak pritužbi građana/ki i dalje je iz područja rada i zapošljavanja te socijalne sigurnosti. Članovi i članice Odbora postavljali su pitanja i komentirali pojedine dijelove i područja te donijeli zaključak da se Izvješće usvaja.

Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2015.

KORICE2015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova predala je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2015. godinu. Izvješće obuhvaća postupanja pravobraniteljice po pritužbama građana i građanki na diskriminaciju temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije u području rada i zapošljavanja, nasilja u obitelji, obrazovanja, političke participacije i medija. U okviru svojih nadležnosti, temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, tijekom izvještajnog razdoblja, Pravobraniteljica je radila na ukupno 2.467 predmeta. Zadržao se trend povećanja broja individualnih pritužbi (7,7%), pritužbe podnose većinom žene (67,6%), najčešće se radi o slučajevima izravne diskriminacije (92,2%), koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,1%), potom na bračni i obiteljski status (4%), spolnu orijentaciju (4,5%), rodni identitet (1,2%). Najviše pritužbi odnosi se na područje rada i ostvarivanja socijalne sigurnosti (51,5%).

Opširnije...

Pravobraniteljica objavila SAŽETAK Evaluacijskog izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 2003.-2013.

evaluacijawebInstitut za društvena istraživanja Zagreb proveo je evaluaciju rada Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za razdoblje 2003. - 2013. godine. Evaluacijsko izvješće sastoji se od kvantitativne analize djelovanja Pravobraniteljice prema područjima praćenja ravnopravnosti spolova određenih Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije, postupanja Pravobraniteljice u ključnim područjima diskriminacije, rada Pravobraniteljice s obzirom na osnove diskriminacije, aktivnosti Pravobraniteljice u promicanju načela ravnopravnosti spolova, kvalitativne analize rezultata djelovanja Pravobraniteljice po područjima: zapošljavanje i rad, obitelj i nasilje u obitelji, obrazovanje, mediji, političke participacije, spolnih i rodnih manjina i višestruke diskriminacije i analize evaluacije Pravobraniteljice od strane vanjskih suradnika/ca, na nacionalnoj razini koji je pokazao da je ukupna ocjena suradnje institucija s Pravobraniteljicom.

Pravobraniteljica je tiskala SAŽETAK Evaluacijskog izvješća koji se nalazi u privitku u pdf verziji.