Sabor usvojio izvješće Pravobraniteljice za 2013. godinu

izvjesce 2014Nakon opsežne cjelodnevne saborske rasprave koja je zaključena 4. srpnja 2014. godine, Izvješće Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. godinu, Višnje Ljubičić, prihvaćeno je na 13. sjednici Sabora, 15. srpnja 2014., sa 100 glasova za i 2 suzdržana. Kroz vrlo dinamičnu saborsku raspravu, zastupnici su pokazali iznimnu zainteresiranost za teme s kojima se bavi Institucija pravobraniteljice kao i zabrinutost sa stanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj. Dok su neki od zastupnika iskazali i značajno nepoznavanje materije te robovanje stereotipima. Zastupnici su pohvalili impresivno Izvješće za 2013. godinu, izniman rad Institucije pravobraniteljice, njen proaktivni pristup te napore uložene u rješavanje velikog broja predmeta i problema.

U izvješću se nalazi detaljan opis aktivnosti po područjima koja prati i osnovama diskriminacije iz nadležnosti sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova: spol, bračni i obiteljski status, spolna orijentacija i trudnoća i materinstvo. Izvješće sadrži statističke podatke temeljem pritužbi građana i građanki i kratak opis 44 slučajeva koji po područjima pokazuju na što se građani i građanke najčešće pritužuju.

Zbog veće prisutnosti institucije Pravobraniteljice na lokalnoj razini (10 županija i 12 gradova) i u medijima (povećanje 178,4%), povećao se ukupan broj predmeta (2.133, povećanje 40,9%) na kojima se radilo kao i broj pritužbi na diskriminaciju (2%), u odnosu na 2012. Najviše pritužbi je - 60,8% - vezano za rad i zapošljavanje, socijalnu sigurnost, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i predstavljaju većinu svih predmeta (porast 2,3%), u kojima su se na diskriminaciju prituživale žene u 66% slučajeva. Žene su i dalje najčešće žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu. Posebno zabrinjava podatak da 43% prijavljenih za počinjenje nasilja u obitelji čine žene kao i udio od 35% žena koje su uhićene u slučajevima obiteljskog nasilja. Statistički podaci ukazuju da se građani/ke uglavnom pritužuju na spolnu diskriminaciju (77,6%) a u najvećem broju su oštećene žene (69,3%). Upućeno je 168 pismenih prijedloga, 227 upozorenja i 503 preporuke, inicirano pokretanje 1 prekršajne prijave, dana inicijativa za izmjenu 3 zakona.

U Izvješću su objavljeni i rezultati devet (9) neovisnih istraživanja koje je Pravobraniteljica provela u  2013. i to iz područja: pravosuđa, Istraživanje o kažnjenicama i njihovom statusu provedeno u kaznionici Požega; pristupa robama i uslugama – Istraživanje o odobravanju kredita trudnicama i mladim majkama (na uzorku 29 banaka); medija  – „Zastupljenost žena i muškaraca i tema vezanih uz ravnopravnost spolova u emisijama HTV-a“ i „Način izvještavanja o obiteljskom nasilju u medijima“; socijalne skrbi  – „Stručna mišljenja i prijedlozi  centara za socijalnu skrb vezano uz odluku s kojim će roditeljem dijete nastaviti živjeti“ i „Ravnopravnost spolova na području roditeljske skrbi - postojeći trendovi“; obrazovanja – „Eksperimentalno provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2012./2013. iz rodne perspektive“ i „Rodni aspekt u udžbenicima prirode i društva, prirode i biologije za osnovne škole“; reproduktivnog zdravlja –  Istraživanje o tretmanu rodilja kod porođaja u rodilištima u Republici Hrvatskoj.

Ovim Izvješćem obuhvaćene su posebno osjetljive društvene skupine koje ulaze u rizik višestruke diskriminacije kao što su: žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, žene pripadnice nacionalnih manjina, žene u kaznionicama, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žene u prostituciji i žrtve trgovanja ljudima. Izvješće obuhvaća i analizu podataka vezanih uz nasilje u obitelji i nasilje nad ženama, analizu podataka vezanih uz roditeljsku skrb, analizu instituta besplatne pravne pomoći (BPP) nakon donošenja novog zakona, analize lokalnih izbora i izbora za Europski parlament, kao i trendove vezane uz tržište rada, pravnu osnovu i ocjenu stanja vezanu za spolne manjine, inicijative pravobraniteljice vezane uz zakone i propise te ostale aktivnosti. Na kraju Izvješća, a temeljem svega navedenog i detaljno opisanog po područjima koja prati, Pravobraniteljica je izdala i 60 preporuka.

Share