Članci

Objavljeno godišnje Izvješće o primjeni Povelje o temeljnim pravima Europske unije

fundamental rights charter report 2014Europska komisija je 08. svibnja 2015. objavila Izvješće o primjeni Povelje o temeljnim pravima Europske unije za 2014. godinu.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije donesena je 2000. godine, a pravno obvezujuća je od 01. prosinca 2009. za sve članice EU. Povelja uključuje preambulu i 54 članka podijeljenih na sedam glava, koje sadrže odredbe o političkim, socijalnim, građanskim i gospodarskim pravima koja Europska unija jamči svojim građanima.

Prema članku 23. Povelje, ravnopravnost žena i muškaraca mora biti osigurana u svim područjima, uključujući zapošljavanje, rad i plaćanje. Pri tome, načelo ravnopravnosti ne sprječava zadržavanje ili usvajanje mjera kojima se uvode posebne pogodnosti u korist nedovoljno zastupljenog spola. Prema članku 33.st.2., kako bi se uskladio obiteljski i profesionalni život, svatko ima pravo na zaštitu od otkaza zbog razloga povezanog s materinstvom te pravo na plaćeni porodni dopust i roditeljski dopust po rođenju ili posvajanju djeteta.

U radnom dokumentu uz Izvješće apostrofirana su neka od najkritičnijih područja u kojima je prisutna spolna neravnopravnost:

•    Za svaki sat koji radi, žena je plaćena 16,4% manje od muškarca. Taj postotak je veći od 20% u Češkoj, Austriji, Estoniji i Njemačkoj. Proces eliminiranja jaza među spolovima u plaćama i mirovinama je iznimno spor. Žene i su i dalje najzastupljenije u slabije plaćenim sektorima.
•    Pojavnost rodno uvjetovanog nasilja je još uvijek iznimno visoka. Prema podacima Agencije za temeljna prava EU (FRA), trećina žena u Europskoj uniji doživjela je fizičko ili seksualno nasilje.
•    Spolna neravnopravnost u području zapošljavanja i javnog odlučivanja smanjena je u posljednje vrijeme, međutim žene i dalje čine manje od četvrtine članova/ica upravnih odbora, unatoč tome što čine gotovo polovicu radne snage (46%).
•    Premda žene čine preko 60% novo-diplomiranih studenata/ica, značajno su podzastupljene u STEM područjima (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika).

Izvješće i drugi popratni dokumenti dostupni su ovdje.

Share