ISTRAŽIVANJE o zastupljenosti muškaraca, žena i tema o ravnopravnosti spolova u središnjim informativnim emisijama - 2015.

Ciljevi istraživanja  bili su: (1) utvrditi koliko i na koji način su žene i muškarci zastupljeni u središnjim informativnim emisijama, kao najgledanijim informativnim emisijama tijekom dana, (2) koliko su u njima zastupljene teme vezane uz ravnopravnost spolova ili teme obrađene iz aspekta ravnopravnosti spolova , (3) postoje li razlike između nacionalne televizije (HTV), kao javnog servisa građana, i komercijalnih televizija kada se radi o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca u informativnim emisijama te obradi i zastupljenosti tema vezanih uz ravnopravnost spolova. U istraživanju je analizirano ukupno 1.426 jedinica/tema.